Debat geweest
13 november 2013 | 13:30 - 14:45
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst VWS 13 november 2013
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering VWS 13 november 2013

Deelnemers


Agendapunten

7
Uitstel beantwoording vragen commissie inzake het Plan van aanpak voor geweld in afhankelijkheidssituaties (GIA) in opleidingen (Kamerstuk 33 400 XVI, nr. 157)

Te behandelen:

10
Kennisgeving van bekrachtiging als bedoeld in artikel 87, tweede lid, van de Grondwet van de Wet van 1 oktober 2013, houdende wijziging van de Drank- en Horecawet teneinde enkele leeftijdsgrenzen te verhogen van 16 naar 18 jaar en de preventie en handhaving te verankeren (Kamerstuk 33 341)

Te behandelen:

13
Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken met betrekking tot het verlenen van eenmalige steun in 2013 aan Stichting Service Médical (Kamerstuk 29214, nr. 66)

Te behandelen:

24
Verzoek om een gesprek met ervaringsdeskundigen als voorbereiding op het gesprek net ZonMw over de resultaten van het onderzoek naar (de rol van de psychiatrie bij de behandeling van) plegers van seksueel misbruik bij minderjarigen

Te behandelen: