Notaoverleg : Diplomatie en Postennetwerk

De vergadering is geweest

25 november 2013
18:30 - 23:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

De spreektijden zijn als volgt vastgesteld: VVD-PvdA: 11 minuten (1e termijn), 5 minuten (2e termijn); PVV-SP-CDA-D66: 7 minuten (1e termijn), 3 minuten (2e termijn); overige fracties: 5 minuten (1e termijn), 2 minuten (2e termijn). Als sprekersvolgorde geldt de volgorde zoals bij begrotingsdebatten.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • F.C.G.M. Timmermans
  minister van Buitenlandse Zaken

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.M.C. Eijsink (PvdA)
 • H. van Bommel (SP)
 • J.H. ten Broeke (VVD)
 • R. de Roon (PVV)
 • M. Servaes (PvdA)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Brief ‘Voor Nederland, wereldwijd’ over modernisering van de Nederlandse diplomatie en het netwerk van vertegenwoordigingen van het Koninkrijk der Nederlanden in het buitenland

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Beantwoording vragen commissie over ‘Voor Nederland, wereldwijd’ over modernisering van de Nederlandse diplomatie en het netwerk van vertegenwoordigingen van het Koninkrijk der Nederlanden in het buitenland

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken inzake het afschrift van de brief van een medewerkster van het Honorair Consulaat van het Koninkrijk der Nederlanden aan de minister van Buitenlandse Zaken m.b.t. de voorgenomen sluiting van het Honorair Consulaat te Toulouse (Frankrijk)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie inzake de door het Huis van Afgevaardigden van de staat Michigan aangenomen resolutie m.b.t. de sluiting van het Nederlandse CG te Chicago

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend tijdens het Notaoverleg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data