Debat geweest
6 maart 2013 | 10:00 - 11:30
Hoorzitting / rondetafelgesprek

Wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens - Kamerstuk 33509 - (EPD)

Hoorzitting / rondetafelgesprek: "Wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens - Kamerstuk 33509 - (EPD)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 3e herziene convocatie rondetafelgesprek EPD op 6 maart 2013 - 10.00 - 11.30 uur - i.v.m. wijziging ten aanzien van deelnemer

Deelnemers


Agendapunten

1
Rondetafelgesprek over het wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens - Kamerstuk 33509 - (EPD)

Details

Blok 1 van 10.00-.10.45 uur  ICT-deskundigen/Infrastructuur
• G. van t’ Noordende, Informaticus beveiliging EPD UvA
• T. Smit, ICT-specialist zorgsector
• G-J. Cath, NICTIZ
• R. Heerbaart directeur IZIT

Blok 2 van 10.45-11.30 uur Gebruikers
• W. Jongejan, huisarts
• A. Mol, huisarts
• H. Levelink, namens Coöperatie Integrale Huisartsenzorg Nijmegen
• J. Hazelzet, kinderarts Erasmus Rotterdam