Vergadering verplaatst
Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg, de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening - 33509 (verplaatst naar 7 maart 2013)

Inbreng verslag (wetsvoorstel): "Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg, de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening - 33509 (verplaatst naar 7 maart 2013)"Deze vergadering is verplaatst naar 7 maart 2013