Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

26 juni 2013
13:00 - 13:30 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J. Recourt (PvdA)
 • P.M.M. Heijnen (PvdA)
 • A. Bosman (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Stand van zaken m.b.t. de verontreiniging door de raffinaderij op Curacao

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek om een brief van de minister van BZK over oa redenen voor het afgelasten van de Koninkrijksconferentie, de financiële situatie van Aruba en de screening van kandidaat-bewindspersonen op Curaçao en Sint Maarten

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op de toezegging om de Tweede Kamer te informeren indien er berichten zijn van ambtenaren in Nederlandse dienst op Sint Maarten die wijzen op corruptie e.d.

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verslag van de reis van de minister van BZK naar Aruba van 8 tot en met 11 juni 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgang overleg met de minister-president van Sint Maarten inzake de integriteit van het politieke bestuur

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beleidsreactie op het UNICEF rapport over kinderrechten op de Nederlandse Cariben

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Zesde voortgangsrapportage Curaçao

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Evaluatie flexibele pool Koninklijke Marechaussee

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Koninkrijksrelaties 2012 (Kamerstuk 33605-IV, nr. 1)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Koninkrijksrelaties 2012 (Kamerstuk 33605-IV, nr. 1)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op de punten die zijn geformuleerd voor het beleidsterrein energie van de afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Toestemming voor een technische briefing over de Kustwacht Caribisch Gebied (CARIB)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Rapport over Trafficking in Persons van het US Departement of State, juni 2013

  Besluit: de commissie besluit de minister te verzoeken de passages in het rapport die betrekking hebben op de Caribische delen van het Koninkrijk te bespreken in een komende vergadering van de Rijksministerraad en een schriftelijke reactie op deze passages toe te zenden aan de Kamer, uiterlijk 2 september 2013.