Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Voorstel van wet van het lid Helder tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met onder andere de verruiming van de groepsaansprakelijkheid bij openlijke geweldpleging (33234)

De vergadering is geweest

24 januari 2013
14:00 uur
Commissie: Veiligheid en Justitie

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel van wet van het lid Helder tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met onder andere de verruiming van de groepsaansprakelijkheid bij openlijke geweldpleging

    Te behandelen:

    Loading data