Inbreng feitelijke vragen : IGK

De vergadering is geweest

6 november 2012
12:00 uur
Commissie: Defensie

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Aanbieding jaarverslag Inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK) over 2011

    Te behandelen:

    Loading data