Debat geweest
19 december 2012 | 14:00 - 15:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering !!! Let op: afwijkend tijdstip !!!

Procedurevergadering: "Procedurevergadering !!! Let op: afwijkend tijdstip !!!"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering VWS 19 december 2012
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst VWS 20 december 2012

Deelnemers


Agendapunten

2
- Het algemeen overleg inzake de Beleidsvoornemens VWS zal in februari 2013 worden gepland. De bewindspersonen worden verzocht mee te delen met welke partijen is gesproken in het kader van de uitwerking van de zorgparagraaf van het regeerakkoord. - Het rondetafelgesprek inzake Geneesmiddelen zal plaatsvinden op 24 januari 2013. Het algemeen overleg op deze datum over Preventiebeleid wordt eind maart gehouden, gelet op de brief van de bewindspersonen terzake.
6
Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben

Te behandelen:

8
26
27
Vastgestelde data procedurevergaderingen tot aan zomerreces 2013 • woensdag 23 januari 2012 van 10.15 – 11.30 uur • woensdag 6 februari 2012 van 10.15 – 11.30 uur • woensdag 27 februari 2012 van 10.15 – 11.30 uur • woensdag 13 maart 2012 van 10.15 – 11.30 uur • woensdag 27 maart 2012 van 10.15 – 11.30 uur • woensdag 10 april 2012 van 10.15 – 11.30 uur • woensdag 24 april 2012 van 10.15 – 11.30 uur • woensdag 22 mei 2012 van 10.15 – 11.30 uur • woensdag 5 juni 2012 van 10.15 – 11.30 uur • woensdag 19 juni 2012 van 10.15 – 11.30 uur • woensdag 3 juli 2012 van 10.15 – 11.30 uur
28
Verzoek van de Raad van State om een kennismakingsgesprek met Tweede Kamercommissies