Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

24 oktober 2012
14:30 - 15:00 uur
Locatie: Klomp├ęzaal
Commissie: algemene commissie Jeugdzorg

Bijlagen

Deelnemers

 • C.J.E. Kooiman (SP)
 • B.I. van der Burg (VVD)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • L. Ypma (PvdA)
 • A.J.M. Teunissen ()
 • H.C.R.M. Clemens ()
 • E.M. Sjerp ()

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Budgettaire korting in de jeugdzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Uitstel beantwoording verslag van het schriftelijk overleg inzake Stand van zaken jeugdzorgplus

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Uitstel verslag van een schriftelijk overleg Budgettaire korting in de jeugdzorg (Kamerstuk 31839, nr. 233)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Bevindingen Inspectie Jeugdzorg bij Almata Ossendrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Nota van wijziging Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg in verband met het mogelijk maken van een geringe korting op de uitkeringen aan de provincies

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag schriftelijk overleg inzake de werkdruk van de kinderrechters (Kamerstuk 29279, nr. 146)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Vastgestelde data procedurevergaderingen tot aan Kerstreces 2012

  • woensdag 7 november 2012 van 14.30-15.00 uur
  • woensdag 21 november 2012 van 14.30-15.00 uur
  • woensdag 5 december 2012 van 14.30-15.00 uur
  • woensdag 19 december 2012 van 14.30-15.00 uur
   

 10. 10

  Verzoek om reactie op een rapport van de Inspectie Jeugdzorg over een onderzoek naar het handelen van twee instellingen n.a.v. het overlijden van twee kinderen in januari 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Rapport Centra voor Jeugd en Gezin

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Bureau Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland onder verscherpt toezicht gesteld

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Werkbezoeken commissie

  Te behandelen:

  Loading data