Petitie

Rapport "Het burgerinitiatief" door het IMI

Petitie: "Rapport "Het burgerinitiatief" door het IMI"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie petitieaanbieding commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Agendapunten

1
Rapport "Het burgerinitiatief" door het Imi

Details

Op 3 juli a.s. zal de voorzitter van uw commissie een rapport in ontvangst nemen van het Instituut Maatschappelijke Innovatie (IMI) "Het burgerinitiatief door burgers geëvalueerd". Namens uw voorzitter verzoek ik u daarbij aanwezig te zijn.