Algemeen overleg

Auteursrechten (tweede termijn)

Algemeen overleg: "Auteursrechten (tweede termijn)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 december 2011, inzake Auteursrechten (tweede termijn)
Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie algemeen overleg Auteursrechten (tweede termijn) op 7 december 2011

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

3
Onderzoek onverdeelde gelden collectieve beheersorganisaties en jaarverslag College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten 2008

Te behandelen:

4
Verhouding tussen het nieuwe EU regelgevingskader voor de elektronische communicatiesector en regelgeving inzake downloaden uit illegale bron

Te behandelen:

12