Procedurevergadering

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering: "Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst cie. BiZa d.d. 26 april 2012
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering cie. BiZa d.d. 26 april 2012

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
3
Brief van de initiatiefnemers van de initiatiefwetsvoorstellen inzake het correctief referendum (30174) en het raadgevend referendum (30372) m.b.t. de ingediende amendementen van het lid Van Raak (30174, nr. 17 en 30372, nr. 23)

Te behandelen:

9
Aanbieding van het Aanpassingsbesluit Bouwbesluit 2012 (Stb. 2012, 124), op grond van artikel 21.6, vijfde lid, van de Wet milieubeheer en mede is gebaseerd op artikel 8.40 van die wet

Te behandelen:

15
Parlementaire enquête woningcorporaties
16
Rondetafelgesprek over wetsvoorstel over de dubbele nationaliteit (32201)
21
Voorstel van wet van het lid Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester

Te behandelen:

24
Aanbieding jaarverslag 2011 van RvS
25
Reactie De Vernieuwde Stad m.b.t. deelnemingen in de Herzieningswet
27
Afschrift van de brief aan H.M. de Koningin inzake het ontslag van de minister-president en alle ministers en staatssecretarissen en enkele stukken die betrekking hebben op de afgebroken onderhandelingen (het financiële pakket en bijbehorende toelichting, de doorrekening van het Centraal Planbureau

Te behandelen: