Procedurevergadering

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering: "Extra procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst extra pv vc SZW 4 oktober 2011
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda extra pv vc SZW 4 oktober 2011 (ivm toevoeging agendapunten)

Deelnemers


Agendapunten

9
Uitvoering motie Vermeij c.s. (32500 XV, nr. 95) om te onderzoeken op welke wijze de expertise van de RWI inzake het regionaal arbeidsmarktbeleid, arbeidsmarktinformatie en de samenwerking tussen sociale partners en de VNG kan worden behouden, binnen bestaande overlegstructuren

Te behandelen:

10
Inventarisatie belangstelling voor deelname aan parlementair seminar OECD

Details

Er hebben zich geen leden gemeld voor het seminar. De organisatie zal op de hoogte worden gesteld.

12
Verzoek Kennis - en Innovatiecentrum CrossOver tot aanbieding petitie "Wie de JAS past, trekt hem aan" d.d. 1 november 2011
13
Verzoek tot verplaatsen van het algemeen overleg WWB-onderwerpen op 12 oktober 2011

Details

Het voorstel is om het algemeen overleg met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over WWB-onderwerpen op 12 oktober 2011, 10.00-13.00 uur te verplaatsen, in verband met de plenaire behandeling van twee wetsvoorstellen op het terrein van de WWB deze week en volgende week.

Besluit: Door middel van een e-mailprocedure de geagendeerde stukken rondsturen en inventariseren of de leden kunnen instemmen met het verplaatsen van het algemeen overleg WWB-onderwerpen naar een later moment in de maand november 2011. Indien geen tegenbericht zal zijn ontvangen, zal het algemeen overleg worden verplaatst.