Debat geweest
18 april 2011 | 14:00 - 18:00
Hoorzitting / rondetafelgesprek

Rondetafel Ontwikkelingssamenwerking

Hoorzitting / rondetafelgesprek: "Rondetafel Ontwikkelingssamenwerking"Deze vergadering is geweest

14.00 – 14.45 WRR projectgroep ‘minder pretentie, meer ambitie’

Peter van Lieshout 
projectleider en WRR raadslid

 Robert Went WRR
projectcoördinator

14.45 – 15.45 Ontwikkelingsorganisaties
• René Grotenhuis
Algemeen directeur Cordaid
• Alexander Kohnstamm
Directeur Partos
• Elisabeth van der Steenhoven
Coördinator WO=MEN Dutch Gender Platform
• Jan Bouke Wijbrandi
Algemeen directeur UNICEF Nederland
• Herman Wijffels
Covoorzitter Worldconnectors

15.45 – 16.00 PAUZE

16.00 – 17.00 Bedrijfsleven en ontwikkeling
• Peter Bongaerts
VNO-NCW/ internationaal economisch en sociaal beleid
• Koos de Bruijn
Coördinator Tax Justice NL
• Bob Van der Bijl
Managing director Netherlands-African Business Council (NABC)
• Nanno Kleiterp
Algemeen directeur FMO Finance for Development
• Thierry Sanders
Director and founder of the BiD Network Foundation (on-line community for entrepreneurship and development)

17.00 – 18.00 Onderzoekers
• Verena Bitzer
Universiteit van Wageningen
• Ton Dietz
Directeur Afrika Studie Centrum Leiden.
• Paul Hoebink
Radboud Universiteit Nijmegen
• Wiet Janssen
Universiteit van Twente
 

Bijlagen

Bijlage
Download Rondetafel Ontwikkelingssamenwerking - inbreng Verena Bitzer
Bijlage
Download Rondetafel Ontwikkelingssamenwerking - inbreng BID Network
Bijlage
Download Rondetafel Ontwikkelingssamenwerking - inbreng Ton Dietz
Bijlage
Download Rondetafel Ontwikkelingssamenwerking - inbreng FMO
Bijlage
Download Rondetafel Ontwikkelingssamenwerking - inbreng Tax Justice NL
Bijlage
Download Rondetafel Ontwikkelingssamenwerking - inbreng Kohnstamm Partos
Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek
Download Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 18 april 2011, inzake Ontwikkelingssamenwerking
Bijlage
Download Rondetafel Ontwikkelingssamenwerking - inbreng UNICEF
Bijlage
Download Rondetafel Ontwikkelingssamenwerking - inbreng VNO-NCW
Bijlage
Download Rondetafel Ontwikkelingssamenwerking - inbreng WO=MEN
Bijlage
Download Rondetafel Ontwikkelingssamenwerking - inbreng Cordaid
Bijlage
Download Rondetafel Ontwikkelingssamenwerking - samenvatting WRR rapport 'minder pretentie, meer ambitie'
Convocatie commissieactiviteit
Download herziene convo rondetafelgesprek Ontwikkelingssamenwerking 18/4
Bijlage
Download Rondetafel Ontwikkelingssamenwerking - inbreng Wiet Janssen
Bijlage
Download Rondetafel Ontwikkelingssamenwerking - inbreng NABC
Bijlage
Download Position paper Cordaid Focusbrief OS

Deelnemers


Agendapunten