Debat geweest
17 november 2011 | 10:45 - 11:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering BiZa d.d. 17 november 2011
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering cie BiZa d.d. 17 november 2011

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
5
Voorstel van wet van het lid Heijnen tot opneming van bepalingen in de Gemeentewet en de Provinciewet ten einde te kunnen korten op de vergoeding van spookvertegenwoordigers (Wet aanpak spookvertegenwoordigers)

Te behandelen:

31
Advies van de Raad voor het openbaar bestuur n.a.v. het verzoek van de Kamer van medio maart 2011 (kamerstuk 32 500 - VII, nr. 86) inzake het functioneren van het binnenlands bestuur

Te behandelen:

34
Advies parlementair advocaat inzake huurtoeslag onzelfstandige wooneenheden

Details

Minister herinneren aan het verzoek van de commissie om de kabinetsreactie op advies parlementair advocaat naar de Kamer te sturen