Procedurevergadering

Procedurevergadering Rijksuitgaven

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Rijksuitgaven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda pv Rijksuitgaven 23 maart 2011
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst pv Rijksuitgaven 23 maart 2011

Deelnemers


Agendapunten

1
Uitnodiging van de Algemene Rekenkamer voor de bijeenkomst 'Passie voor publieke verantwoording' dat plaatsvindt op 17 maart 2011.
9
Evaluatie jaarverslagen 2009 en ontwerpbegrotingen 2011 en beleidsdoorlichtingen 2010