Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

30 juni 2010
10:00 - 10:30 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • S.A. Blok (VVD)
 • M. Azmani (VVD)
 • D.J.G. Graus (PVV)
 • Y.J. van Hijum (CDA)
 • L.W.E. de Jong (PVV)
 • S. Karabulut (SP)
 • J.F. Klaver (GroenLinks)
 • R.A. Vermeij (PvdA)
 • J.M.A.M. de Wit (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Voorstel van wet van de leden Koser Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot de medezeggenschap van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  31537 nr. 23 Brief van de leden Koser Kaya en Blok over het gewijzigd amendement 31537, nr. 22 van de leden Omtzigt. Linhard en Ortega-Martijn inzake aanpassing van de bestuurssamenstelling bij bedrijfstakpensioenfondsen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Algemene Ouderdomswet teneinde een korting te kunnen toepassen op de toeslag voor de echtgenoot die jonger is dan 65 jaar

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Toezegging AO Handhaving op 12 mei 2010 over de hoogte van boetes op illegale tewerkstelling in andere Europese lidstaten

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Artikel 10 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording vragen commissie SZW inzake het ontwerpbesluit Tijdelijk besluit van werk naar werk

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voorjaarsrapportage cao-afspraken 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Re-integratiebudget WW 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Socialeverzekeringspositie van grensarbeiders

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag van de Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 7 juni 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Informatie t.b.v. het Algemeen Overleg Raad WSB 29 juni 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Data procedurevergaderingen t/m Kerstreces

  Zomerreces: vrijdag 2 juli t/m maandag 6 september 2010

  Dinsdag 14 september 16.30-17.30 uur

  Dinsdag 28 september 16.30-17.30 uur

  Dinsdag 12 oktober 16.30-17.30 uur

  Herfstreces: vrijdag 15 oktober t/m maandag 25 oktober 2010

  Dinsdag 2 november 16.30-17.30 uur

  Dinsdag 16 november 16.30-17.30 uur

  Dinsdag 30 november 16.30-17.30 uur

  Dinsdag 14 december 16.30-17.30 uur

  Kerstreces: vrijdag 17 december 2010 t/m maandag 10 januari 2011

 13. 13

  Data geplande algemene overleggen september/oktober 2010

  woensdag 15 september 15.00-17.00 uur: PBO SER 2009

  donderdag 16 september 14.00-17.00 uur: SUB/WALVIS

  donderdag 30 september 12.00-15.00 uur: SUWI

  woensdag 6 oktober 10.00-13.00 uur: Arbeidsmarktbeleid

  woensdag 13 oktober 10.00-13.00 uur: Arbeidsongeschiktheid

  woensdag 13 oktober 14.00-17.00 uur: Armoedebeleid/schuldhulpverlening

  woensdag 27 oktober 15.00-18.00 uur: Re-integratie

  donderdag 28 oktober 10.00-13.00 uur: Arbo-onderwerpen

   

 14. 14

  Voorstel datum en concept-programma rondetafelgesprek Financiering WGA

 15. 15

  Brievenlijst

 16. 16

  Verzoek spoed AO over niet uitvoeren moties inzake verplaatsing AID-kantoor Kerkrade en uitblijven compensatie werkgelegenheid Parkstad Limburg

  Te behandelen:

  Loading data