Procedurevergadering : Procedurevergadering VW (Aanvang 10 uur ivm debat regeringsverklaring)

De vergadering is geweest

27 oktober 2010
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Verkeer en Waterstaat

N.B. Aanvang 10.00 uur ivm debat regeringsverklaring

HERZIENE AGENDA (ivm toevoegen agendapunten 12, 19 en 20)

Bijlagen

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet en de Binnenvaartwet in verband met de invoering van de ontzegging van de vaarbevoegdheid

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beantwoording vraag commissie over de besluitvorming over een nieuwe gelijkvloerse spoorkruising te Didam

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Project Mainportontwikkeling Rotterdam: Voortgangsrapportage 8

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Accountantsrapport bij VGR 8 Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Addendum op de 16e voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitstelbericht op een verzoek van de commissie inzake verhoging maximumsnelheid op autosnelwegen en de externe effecten daarvan

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Accountantsrapport bij inzake de vijfde voortgangsrapportage over het project Anders Betalen voor Mobiliteit.

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Resultaten van het overleg met de Geschillencommissie luchtvaart over het afhandelen van klachten van passagiers.

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op de afstudeerscriptie “Consumentenbescherming in de luchtvaart: Een DBC’tje?”.

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de Waterwet en de Waterschapswet en intrekking van de wet van 18 december 1985, houdende enige voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging van muskusrattenvangers, tot regeling van de zorgplicht voor de muskusrattenbestrijding en van financiële bijdragen aan verbetering van primaire waterkeringen van de waterschappen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Verslag schriftelijk overleg inzake de geannoteerde agenda Transportraad 15 oktober 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Fiche inzake Mededeling Mariene kennis 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voortgang van het conceptvoorstel van wet houdende wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voorstel voor de Toekomst- en onderzoeksagenda Kamer 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Innovatie op het spoor

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek

 19. 19

  Groot projectstatus Anders Betalen voor Mobiliteit in het licht van intrekking Wet Kilometerprijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Verzoek lid De Rouwe (CDA) om regering via de commissie te rappelleren ten aanzien van Actieplan Maritieme Sector en Besluit laad- en lostijden binnenvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verzoek om de minister VW te vragen te reageren op de onderhandse gunning van het openbaar vervoer in de stadsregio Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data