Debat geweest
12 oktober 2010 | 16:00 - 17:00
Procedurevergadering

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering: "Procedurevergadering LNV"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda PV LNV 12/10
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vc voor LNV

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Vooraankondiging uitnodiging van Stichting Zaadgoed en Biologica voor symposium "Hoe behouden we de diversiteit aan rassen voor de biologische landbouw?" d.d. 22 november 2010
3
Uitnodiging voor professionele visserijvakbeurs 'Maritime & North Sea-Fish Expo 2010', georganiseerd door Stichting Visserijdagen Urk d.d. 7, 8 en 9 oktober 2010
4
Uitnodiging voor opening Horti Fair d.d. 12 oktober 2010
5
Uitnodiging symposium "Duurzaam in daden" van de Nederlandse Kalfsvleesproducenten
6
Uitnodiging Feeding Good voor werkbezoek aan het praktijkcentrum voor duurzaam voedsel
7
Uitnodiging van Stichting Visserijdagen Urk voor de opening van 'Maritime & North Sea-Fish Expo 2010' en tevens voor het Blue Port Urk symposium d.d. 7 oktober 2010
8
Werkbezoeken najaar 2010
9
Verzoek om gesprek over GLB met vertegenwoordiging senaat Frankrijk op 4 november 2010
10
Onderzoeksvoorstel Natura 2000 (uitvoering motie Van der Ham/Jacobi, 32 123 XIV, nr. 112)
11
Verzoek van RLI tot bespreking van concept gezamenlijke werkprogramma 2011 van VROM-raad, RaadVenW en RLG
18
Informatie n.a.v. de toezegging, gedaan tijdens de begrotingsbehandeling 2010 en het AO duurzaam voedsel, om samen met de partners uit het platform Verduurzaming Voedsel te werken aan een informatiesysteem verduurzaming voedsel

Te behandelen:

28
Rapportage hoorzitting Prijsvorming in de agro-nutriketen