Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

2 februari 2010
16:00 - 17:00 uur
Locatie: Statenlokaal
Commissie: Economische Zaken (2008-2010)

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.J. Timmer (PvdA)
 • J. ten Hoopen (CDA)
 • P.E. Smeets (PvdA)
 • P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel (CDA)
 • S.M.J.G. Gesthuizen (SP)
 • T.M.Ch. Elias (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang voor duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen van deze wetten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Beantwoording vragen inzake de Wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998 (31904)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beantwoording vragen 1e termijn plenair debat 31 904 d.d. 21 januari 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Nadere informatie op openstaande vragen n.a.v. VAO Energie en Gasopslag d.d. 13 januari 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beantwoording vragen commissie LNV inzake SDE op warmtekrachtkoppeling in de glastuinbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op de vraag n.a.v. publicatie "Leven als bouwpakket" van Rathenau Instituut over het voeren van een debat inzake de integratie van sleuteltechnologieën

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Overplaatsing van de productie van scheepsschroeven en –motoronderdelen (het betreft hier activiteiten van het bedrijf Wärtsilä) naar China

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verzoek uitkomsten van het gesprek over de kredietverlening aan MKB d.d. 21 januari 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Rapportage inzake benutting financieringsinstrumenten, toezending EIM monitoren financiering MKB bedrijven en starters, en Task Force Kredietverlening

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitvoering motie Blanksma-van den Heuvel/Elias (31311 nr. 33) over effectiviteit ondernemerschaps- en innovatieinstrumentarium

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Extra zoutwinning door Frisia ten behoeve van gladheidsbestrijding

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Toelichting op de nut en noodzaak van extra zoutwinning in Friesland

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek van de commissie voor EZ over wat er inhoudelijk tussen Ziggo en mij is gewisseld over artikel 7.2a van de Telecommunicatiewet

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Antwoord op vraag tijdens het AO Toerisme van 09-12-2009 betreffende het Elektronisch Onderneming Dossier

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Stand van zaken knelpuntentraject recreatie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgang beleid commerciële etherradio

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Evaluatie Gedragscode SMS-Dienstverlening

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Beantwoording vragen commissie EZ inzake de rapportage over het wapenexportbeleid in de eerste helft van 2009 (22054, nr. 153)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Besteding van het budget op de begroting van Economische Zaken voor de subsidie Veiligheid kleine bedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  MVO voortgangsrapportage

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Kabinetsreactie op het consultatiedocument betreffende de toekomstige 'EU 2020-strategie'

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Fiche: Beschikking inzake een gemeenschappelijk onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma voor de Oostzee

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Geannoteerde agenda van de informele Raad voor Concurrentievermogen van 7-9 februari 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Concept programma bezoek Vaste Kamercommissies EZ en VROM aan Agentschap NL op maandag 8 februari 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Rondetafelgesprek Inkoopmacht op 4 maart 2010 (14.30 - 16.30 uur)

  Het rondetafelgesprek wordt in twee blokken van elk één uur opgeknipt waarvoor de volgende instanties en personen worden uitgenodigd:

  1. Ondernemers

  • Twee individuele ondernemers
  • Brauw Blackstone Westbroek
  • Policy Productions, H. de Boer

  2. Belangenorganisaties

  • Vereniging van schrijvers en vertalers
  • FNV Kiem
  • MKB
  • Raad Nederlandse Detailhandel
  • Modint, J. Wintermans
 26. 26

  Uitstel algemeen overleg Benzine

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Stand van zaken EU dossiers m.b.t. nanotechnologie

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Aanbieding van het MVO-paspoort

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Notitie programma en opzet gesprek Young Professionals of Industry op 16 februari 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Stand van Zaken maatschappelijke jaarverslaglegging in Nederland (2010Z01992)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Uitnodigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Brievenlijst