Algemeen overleg : Anders Betalen voor Mobiliteit

De vergadering is geweest

4 november 2009
18:00 - 22:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Verkeer en Waterstaat

HERZIENE CONVOCATIE 

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.M.P.S. Eurlings
  minister van Verkeer en Waterstaat

Agendapunten

 1. 1

  Definitie exploitatiekosten Anders Betalen voor Mobiliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Stand van zaken advisering Raad van State inzake wet Kilometerprijs

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Derde Voortgangsrapportage Anders Betalen voor Mobiliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aanbieding accountantsrapport inzake de derde voortgangsrapportage over het project Anders Betalen voor Mobiliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beantwoording vragen commissie VW inzake de derde voortgangsrapportage ABvM te beantwoorden

  Te behandelen:

  Loading data