Bijzondere procedure : Inventarisatie deelname werkbezoek Afvalsector

De vergadering is geweest

8 september 2009
12:00 uur
Commissie: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Aan de leden en plaatsvervangende leden van de vaste commissie voor VROM,

Geachte leden,

Tijdens de procedurevergadering van VROM d.d. 2 september heeft u besloten te inventariseren op welke van onderstaande twee data de meeste leden beschikbaar zijn voor het werkbezoek aan de Afvalsector. Tot het organiseren van dit werkbezoek had u reeds besloten tijdens de procedurevergadering VROM d.d. 24 juni 2009. Het werkbezoek zal plaatsvinden in de Randstad; nadere informatie over tijden en locatie volgt.

Wilt u z.s.m., doch uiterlijk dinsdag 8 september te 12.00 uur uw beschikbaarheid laten weten voor beide data? Gaarne via cie.vrom@tweedekamer.nl  

- Maandag 28 september

- Vrijdag 2 oktober

Vriendelijke groet,

Eva Lemaier