Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Nader verslag Wijziging van de Successiewet 1956

8 september 2009
14:00 - 9:01 uur
Commissie: Financiën

De staatssecretaris van Financiën zal worden verzocht de nota n.a.v. het nader verslag z.s.m. doch uiterlijk dinsdag 15 september 2009 aan de Kamer toe te sturen.

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)

    Te behandelen:

    Loading data