Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering SZW 13 oktober 2009
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst pv SZW 13 oktober 2009

Deelnemers


Agendapunten

1
Nog voor het kerstreces te behandelen wetsvoorstellen door de Tweede en Eerste Kamer
4
Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Algemene Ouderdomswet en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met de overheveling van de uitvoering van de aanvullende bijstand voor personen van 65 jaar of ouder van de gemeenten naar de Sociale verzekeringsbank en het aanbrengen van enkele andere aanpassingen in de Algemene Ouderdomswet en tot wijziging van enkele sociale verzekeringswetten in verband met de gelijkstelling binnen de sociale zekerheid van voormalige pleeg- en stiefkinderen met eigen kinderen

Te behandelen:

12
Toekomst- en onderzoeksagenda 2010

Details

Besluit: Thema's voor de onderzoeks-en toekomstagenda van de Kamer kunnen door de fracties worden aangedragen tot maandag 26 oktober a.s om 12.00 uur. Deze thema's zullen worden geagendeerd voor de extra-procedurevergadering op dinsdag 27 oktober a.s..

13
Brievenlijst
14
Programmering conferentie 'gender equality' Stockholm d.d. 12-13 november 2009
15
Onderzoek Nationale Ombudsman Zelfstandigenregeling

Details

Bij de Nationale Ombudsman zal worden nagevraagd of hij reeds mogelijkheden ziet om tussentijds verslag te doen over de stand van zaken met betrekking tot het onderzoek naar de uitvoering van de regeling voor zelfstandigen die gestart zijn vanuit de WW

16
Mogelijk onderzoek Algemene Rekenkamer (ARK) naar verslaglegging re-integratie

Details

Besluit: Bij de Algemene Rekenkamer zal worden geinformeerd naar de voortgang met betrekking tot haar overwegingen om eventueel een onderzoek naar de verslaglegging reintegratie te starten