Debat geweest
8 december 2009 | 16:00 - 17:00
Procedurevergadering

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering: "Procedurevergadering LNV"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst PV LNV 8 december 2009
Agenda procedurevergadering
Download Agenda PV LNV 8 december 2009

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Verzoek van Stichting Varkens in Nood om uitgenodigd te worden voor een bezoek aan vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor testen CO2 verdovingsapparaat
3
Uitnodiging werkbezoek aan dierenartsenpraktijk KNMvD over het inzetten van diergeneesmiddelen
8
12
Beantwoording vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de behandeling van het Wetsvoorstel vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (32 123 XIV) en van het Diergezondheidsfonds (32 123-F) voor het jaar 2010

Te behandelen:

36
Aanbieding van een afschrift van het antwoord op de brief van de Gelderse Milieu Federatie, d.d. 27 juli 2009 betreffende streekplanherziening EHS Gelderland

Te behandelen: