Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

15 januari 2009
13:00 - 14:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Bijlagen

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Stand van zaken moties en toezeggingen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voorstel werkbezoek aan Paleis Soestdijk

 4. 4

  Voortgang acties ventilatie en open verbrandingstoestellen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Toezeggingen uit het AO Rapport Commissie Dekker

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Nota naar aanleiding van het verslag

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Onderzoeksrapport Kraken en Leegstand

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie n.a.v. de gewijzigde motie Van der Ham (D66) en Depla (PvdA), 31 700, XVIII, nr. 48, inzake het systeem van de Nationale Hypotheek Garantie en de executie veilingen vastgoed

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op motie Van Vroonhoven-Kok en Van Leeuwen, kamerstuk 31 700 VII, nr. 23

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitstel Toezegging uit het AO Rapport Commissie Dekker

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Energielabel voor woningen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Sectorbeeld realisaties woningcorporaties verslagjaar 2007 en Verslag financieel toezicht 2008

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitvoering Motie Hamer

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verwijsindex Antillianen / Verwijsindex risicojongeren

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Rapportage "Activiteiten en doelstellingen van Nederlandse organisaties gelieerd aan Milli Görüs"

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  "Inventarisatie Woonwagenlocaties"

  Te behandelen:

  Loading data