Algemeen overleg

Dierproeven

Algemeen overleg: "Dierproeven"Deze vergadering is geweest

Tweede gewijzigde convocatie i.v.m.  afvoeren agendapunt brief staatsscretaris VROM d.d. 27-11-2006 (27428, nr. 77) , aanbieding rapport vereenvoudiging van regelgeving op het gebied van biotechnologie en agendapunt brief van de minister LNV d.d. 25 september 2007 (27 428, nr. 92) inzake niet toegelaten ggo's. Deze brieven zijn reeds besproken tijdens het algemeen overleggen d.d. 18 april 2007 (27428, nr. 83)  en  15 november 2007(27 428, nr. 96).

SPREEKTIJD 5 MINUTEN PER FRACTIE!!!!

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg over o.a. het rapport Evaluatie van het Besluit Biotechnologie bij Dieren
Convocatie commissieactiviteit
Download Tweede herziene convo VWS a.o. dierproeven

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

8
Aanbieding twee deskstudies van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) met uitwerking van twee moties van het lid Ouwehand over dierproeven 30800 XVI, nrs. 111 en 119)

Te behandelen: