Algemeen overleg : Dierproeven

De vergadering is geweest

24 september 2008
14:00 - 17:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tweede gewijzigde convocatie i.v.m.  afvoeren agendapunt brief staatsscretaris VROM d.d. 27-11-2006 (27428, nr. 77) , aanbieding rapport vereenvoudiging van regelgeving op het gebied van biotechnologie en agendapunt brief van de minister LNV d.d. 25 september 2007 (27 428, nr. 92) inzake niet toegelaten ggo's. Deze brieven zijn reeds besproken tijdens het algemeen overleggen d.d. 18 april 2007 (27428, nr. 83)  en  15 november 2007(27 428, nr. 96).

SPREEKTIJD 5 MINUTEN PER FRACTIE!!!!

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A. Klink
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • G. Verburg
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Deelnemers

 • H.J. Ormel (CDA)
 • E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie)
 • H.E. Waalkens (PvdA)
 • K. van Velzen (SP)
 • E. Ouwehand (PvdD)
 • W. van Gent (GroenLinks)
 • J.F. Snijder-Hazelhoff (VVD)
 • B. van der Ham (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Aanbieding van het rapport Evaluatie van het Besluit Biotechnologie bij Dieren

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op brief vaste commissie voor LNV (07-LNV-B-12) inzake toezegging de Kamer te informeren over evaluaties

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Aanbieding jaarverslag over 2006 van de Commissie Biotechnologie bij Dieren (CBD)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aanbieding van de monitor import genetisch gemodificeerde dieren

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op de evaluaties van de Wet op de dierproeven (Wod) en het Besluit biotechnologie bij dieren (Bbd)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Kabinetsvisie 'alternatieven voor dierproeven'

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Aanbieding twee deskstudies van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) met uitwerking van twee moties van het lid Ouwehand over dierproeven 30800 XVI, nrs. 111 en 119)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Aanbieding jaarverslag van de Commissie biotechnologie bij Dieren (CBD)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanbieding monitor import genetisch gemodificeerde dieren 2004

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op inbreng Dierproeven t.b.v. het algemeen overleg

  Te behandelen:

  Loading data