Chief Information Security Officer

De Chief Information Security Officer (CISO) geeft leiding aan Bureau CISO. Dit bureau biedt preventieve en structurele ondersteuning aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal bij het opbouwen en onderhouden van maatregelen en bewustzijn op het gebied van informatiebeveiliging. Bureau CISO is verantwoordelijk voor het beschermen van data en systemen tegen ongeautoriseerd gebruik en ter voorkoming van incidenten. Het bureau monitort systemen, applicaties en apparatuur om verdachte situaties zo snel mogelijk te detecteren en indien nodig in te grijpen. Daarnaast levert Bureau CISO integrale coördinatie en ondersteuning in het geval van incidenten en crisissituaties op het vlak van informatiebeveiliging.

De Tweede Kamer der Staten-Generaal beschikt daarnaast over een Security Expert Team (SET) dat ook onder de verantwoordelijkheid van de CISO valt. Het SET bestaat uit medewerkers van het Bureau CISO en medewerkers van externe bedrijven op het gebied van cybersecurity. Het komt in actie bij dreigende of optredende informatiebeveiligingsincidenten en vervult daarnaast een kennis- en adviesfunctie op het gebied van informatiebeveiliging.