Prinsjesdag 2022

De derde dinsdag in september, Prinsjesdag, was weer een dag met veel publiek en gasten. Na twee edities met coronarestricties gingen op 20 september 2022 vrijwel alle tradities door.

Terugkijken en meer lezen

Wat gebeurt er op Prinsjesdag?

Op Prinsjesdag presenteert het kabinet de Miljoenennota en de rijksbegroting voor het komende jaar. Koning Willem-Alexander spreekt de troonrede uit. Vanwege de renovatie van het Binnenhof gebeurt dit in de Koninklijke Schouwburg in plaats van de Ridderzaal. Daarna biedt de minister van Financiën de Miljoenennota en de rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. Direct na Prinsjesdag volgen de Algemene Politieke Beschouwingen (APB), waarin de fracties over de plannen in debat gaan met de bewindspersonen. 

De voorbereidingen

De dag voor Prinsjesdag zijn er volop voorbereidingen. De Koninklijke Schouwburg, dit jaar het decor voor de troonrede, wordt opgefleurd met veelkleurige boeketten.

Koning Willem-Alexander leest de troonrede voor in de Koninklijke Schouwburg op Prinsjesdag 2022.

'Leden van de Staten-Generaal' 

Namens de regering heeft koning Willem-Alexander de troonrede uitgesproken. De troonrede begint altijd met de woorden: 'Leden van de Staten-Generaal'. Dit zijn de Eerste en de Tweede Kamer samen. Tijdens het voorlezen van de troonrede zijn leden van het Koninklijk Huis, het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer aanwezig. Uit de troonrede blijkt hoe het land er volgens de regering voor staat en wat de belangrijkste plannen zijn voor het komende jaar. Iedere minister heeft voor zijn eigen beleidsterrein een bijdrage geleverd voor de troonrede. De minister-president bespreekt de tekst daarna met de Koning. Kroonprinses Amalia is voor het eerst ook aanwezig op Prinsjesdag. 

Commissie van in- en uitgeleide

Vera Bergkamp, de Voorzitter van de Tweede Kamer, heeft tijdens de Verenigde Vergadering een bijzondere rol. Ze is voorzitter van de commissie van in- en uitgeleide. Samen met een aantal leden van de Eerste en Tweede Kamer begeleidt ze de leden van het Koninklijk Huis bij hun aankomst en vertrek uit de Koninklijke Schouwburg. De griffier van de commissie van in- en uitgeleide roept bij binnenkomst in de zaal: ‘De Koning!’. De aanwezigen gaan dan staan.

Kamervoorzitter Vera Bergkamp met de Prinsjesdagstukken.

Aanbieding koffertje

Met de overhandiging van de Prinsjesdagstukken uit het koffertje van minister Kaag van Financiën was om 15.45 uur ook het tweede traditionele hoogtepunt van Prinsjesdag een feit. In het koffertje zaten de Miljoenennota en de rijksbegroting voor het komende jaar. Kamervoorzitter Vera Bergkamp nam het koffertje in ontvangst.

Begrotingscyclus

De woensdag en donderdag na Prinsjesdag volgen de Algemene Politieke Beschouwingen (APB). De fractieleiders debatteren dan over de hoofdpunten van de kabinetsplannen. De minister-president voert het woord namens het kabinet. Daarna volgen de Algemene Financiële Beschouwingen, waarin de financiële consequenties van de plannen uitgebreid worden besproken. In de maanden hierna behandelt de Kamer de begroting van elk ministerie afzonderlijk. Deze debatten moeten voor 1 januari afgerond zijn, omdat de plannen uit de rijksbegroting dan uitgevoerd gaan worden. 

Kamervoorzitter over Prinsjesdag 

In deze video legt Kamervoorzitter Vera Bergkamp het belang van Prinsjesdag uit:

Naar boven