Prinsjesdag 2023

De derde dinsdag in september is, volgens traditie, Prinsjesdag. Op 19 september 2023 las de Koning de troonrede voor in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Daarna overhandigde demissionair minister van Financiën het traditionele koffertje, met daarin de rijksbegroting en Miljoenennota, aan de Voorzitter van de Tweede Kamer.

Lees meer en kijk terug

Kamervoorzitter Vera Bergkamp met haar rug naar de ingang van de schouwburg, steekt haar hand uit naar prinses Alexia die over de rode loper nadert.
Kamervoorzitter Vera Bergkamp begroet prinses Alexia bij de ingang van de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.

Wat gebeurt er op Prinsjesdag?

Op Prinsjesdag, dit jaar op 19 september, sprak de Koning de troonrede uit. Vanwege de renovatie van het Binnenhof gebeurt dit sinds 2022 in de Koninklijke Schouwburg in plaats van de Ridderzaal. Daarna bood demissionair minister van Financiën Sigrid Kaag de Miljoenennota en de rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. Het kabinet is op deze Prinsjesdag demissionair, maar dat heeft geen gevolgen voor deze tradities. 

Commissie van in- en uitgeleide

De Voorzitter van de Tweede Kamer heeft tijdens de Verenigde Vergadering van de Eerste en Tweede Kamer altijd een bijzondere rol. Ook dit jaar was Vera Bergkamp voorzitter van de commissie van in- en uitgeleide. Samen met een aantal leden van de Eerste en Tweede Kamer begeleidde ze de leden van het Koninklijk Huis bij hun aankomst en vertrek uit de Koninklijke Schouwburg. De griffier van de commissie van in- en uitgeleide roept bij binnenkomst in de zaal altijd: ‘De Koning!’. De aanwezigen gaan dan staan.

Koning Willem-Alexander leest de troonrede voor, koningin Máxima zit in de zetel ernaast. Zij zitten links op de foto tegen een dieprode wand. Op de voorgrond de leden van Eerste en Tweede Kamer en gasten.
Koning Willem-Alexander leest de troonrede voor in de Koninklijke Schouwburg.

'Leden van de Staten-Generaal' 

Namens de regering sprak koning Willem-Alexander de troonrede uit. Deze begint altijd met de woorden: 'Leden van de Staten-Generaal'. Dit zijn de leden van de Eerste en de Tweede Kamer samen. Tijdens het voorlezen van de troonrede zijn ook onder andere de leden van het Koninklijk Huis en het demissionaire kabinet aanwezig. Uit de troonrede blijkt hoe het land er volgens de regering voor staat en wat de belangrijkste plannen zijn voor het komende jaar. Iedere minister heeft voor zijn eigen beleidsterrein een bijdrage geleverd voor de troonrede. De minister-president bespreekt de tekst daarna altijd met de Koning. 

Kamervoorzitter Vera Bergkamp houdt de Miljoenennota en de rijksbegroting omhoog die ze zojuist via een bode van demissionair minister Sigrid Kaag van Financiën aangeboden heeft gekregen.

Aanbieding koffertje

De overhandiging van de Prinsjesdagstukken uit het koffertje van de minister van Financiën is ook een traditioneel hoogtepunt van Prinsjesdag. In het koffertje zitten de Miljoenennota en de rijksbegroting voor het komende jaar. Kamervoorzitter Vera Bergkamp nam de stukken uit het koffertje in ontvangst in de plenaire zaal.

Begrotingscyclus

De woensdag en donderdag na Prinsjesdag volgen de Algemene Politieke Beschouwingen (APB). De fractievoorzitters debatteren dan over de hoofdpunten van de kabinetsplannen. Demissionair minister-president Mark Rutte voert het woord namens het kabinet. Daarna volgen de Algemene Financiële Beschouwingen (AFB), waarin de financiële consequenties van de plannen uitgebreid worden besproken. In de maanden hierna behandelt de Kamer de begroting van elk ministerie afzonderlijk. Lees meer over de begrotingscyclus