Van Prinsjesdag tot Verantwoordingsdag

Elke derde dinsdag van september is het Prinsjesdag. Koning Willem-Alexander spreekt dan namens de regering de troonrede uit. Later die dag biedt de minister van Financiën aan de Tweede Kamer de Miljoenennota en de rijksbegroting aan in het bekende koffertje. Prinsjesdag is een belangrijke dag voor de Nederlandse politiek. Op deze dag begint het nieuwe parlementaire jaar.

Troonrede

Op Prinsjesdag leest koning Willem-Alexander in zijn functie als staatshoofd, namens de regering de troonrede voor. In de troonrede schetst de regering hoe het gaat met Nederland en wat de belangrijkste plannen van de regering zijn voor het komende jaar.

Aanbieding rijksbegroting en Miljoenennota

De leden van de Tweede Kamer gaan op Prinsjesdag ’s middags om drie uur naar de grote vergaderzaal. Daar biedt de minister van Financiën het beroemde koffertje met de opdruk ‘Derde dinsdag in september’ aan de Tweede Kamer aan. In dat koffertje zitten de Miljoenennota en de rijksbegroting.

Algemene Politieke Beschouwingen

Direct na Prinsjesdag bespreken de fractieleiders van de politieke partijen in de Kamer de hoofdlijnen van de Miljoenennota en de rijksbegroting. Dat gebeurt tijdens de 'Algemene Politieke Beschouwingen'.

Begrotingscyclus

Op 1 januari begint het begrotingsjaar waarin de ministeries de begrotingen uitvoeren. De Tweede Kamer controleert of de regering doet wat ze heeft beloofd. Het proces van voorbereiden, opstellen en behandelen van de begroting en het afleggen van verantwoording over de uitvoering noemen we de begrotingscyclus.

Kaderbrief

Eind maart, begin april stuurt de minister van Financiën de kaderbrief aan de collega-ministers. De kaderbrief gaat zowel over de begroting van dat jaar als over de begroting voor het volgende jaar die de regering later, op Prinsjesdag, gaat presenteren.

Voorjaarsnota en Najaarsnota

In de Voorjaarsnota en Najaarsnota informeert de minister van Financiën de Kamer over de stand van zaken van de uitgaven en inkomsten van het rijk. Samen met de Miljoenennota geven de Voorjaarsnota en Najaarsnota een totaaloverzicht van de 'toestand van 's Rijks financiën'.

Verantwoordingsdag

Op 31 december eindigt het begrotingsjaar. In het begin van het nieuwe jaar wordt hierover een jaarverslag opgesteld. De Tweede Kamer debatteert in mei, op Verantwoordingsdag, over dit jaarverslag.