Zoeken in Tweedekamer.nl

Zoekresultaten

Wetsvoorstellen

Achtste incidentele suppletoire begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze wijziging houdt verband met de beheersing van het coronavirus door voor te bereiden op een eventuele stijging in de testvraag en de analysecapaciteit die daarbij hoort.

Indiener E.J. Kuipers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

36198

Indiener E.J. Kuipers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brieven regering

Uitvoeringsbesluit Hongarije en MFK-rechtsstaatverordening

Uitvoeringsbesluit Hongarije en MFK-rechtsstaatverordening. Kamerbrief Op 30 november 2022 publiceerde de Europese Commissie (de Commissie) een voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad van de Europese Unie (de Raad) in het kader van de faciliteit voor herstel en veerkracht (Recovery and Resilience Facility, RRF) voor Hongarije. Hierbij

2022D50971

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij: Uitvoeringsbesluit Hongarije en MFK-rechtsstaatverordening

Beslisnota bij: Uitvoeringsbesluit Hongarije en MFK-rechtsstaatverordening.

2022D50973

Overige Kamerstukken

Kabinetsappreciatie RRF uitvoeringsbesluit voor Hongarije

Kabinetsappreciatie RRF uitvoeringsbesluit voor Hongarije.

2022D50972

Plenaire verslagen

29e vergadering, woensdag 30 november 2022

29e vergadering, woensdag 30 november 2022; Opening; Mededelingen; Begroting Infrastructuur en Waterstaat 2023; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Telecomraad 6 december 2022; Transportraad 5 december 2022; Klimaat-en Energieverkenning en de Klimaatnota; Extra regeling van werkzaamheden; Klimaat- en Energieverkenning en de Klimaatnota;

Moties

Motie van de leden Van der Plas en Eerdmans

Motie van de leden Van der Plas en Eerdmans. 32813-1138 Kabinetsaanpak MOTIE VAN DE LEDEN Klimaatbeleid VAN DER PLAS EN EERDMANS 30 november 2022 Plenair debat (overig) - Debat over de Klimaat-en Energieverkenning de klimaatnota MOTIE VAN DER PLAS -— turfvrije tuinaarde tuinen nieuw opgeleverde woningen De Kamer, gehoord de beraadslaging,

2022D50968

Moties

Motie van het lid Van der Plas

Motie van het lid Van der Plas. 32813-1139 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid 30 november 2022 MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS Plenair debat (overig) - Debat over de Klimaat-en Energieverkenning de klimaatnota ey, MOTIE Van der Plas — hergebruik water De Kamer, Ae2d & F . Pa cd gehoord de beraadslaging, Not de 6 kishut. uwiectoi constaterende dat de

2022D50969

Moties

Motie van de leden Van der Plas en Eerdmans

Motie van de leden Van der Plas en Eerdmans. 32813-1140 30 november 2022 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER PLAS EN EERDMANS Plenair debat (overig) - Debat over de Klimaat-en Energieverkenning de klimaatnota J MOTIE VAN DER PLAS — Voedseltoets bij klimaat- en biodiversiteitsbeleid De Kamer, gehoord de beraadslaging,

2022D50970

Overige Kamerstukken

Beantwoording vragen rapporteurs blok Overig

Beantwoording vragen rapporteurs blok Overig.

2022D50963

Moties

Motie van het lid Dassen c.s.

Motie van het lid Dassen c.s.. 32813-1128 30 november 2022 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid MOTIE VAN HET LID DASSEN C.S. Plenair debat (overig) - Debat over de Klimaat-en Energieverkenning de klimaatnota De kamer, b Gehoord de beraadslaging, Constaterende dat een versnelling van de verduurzaming van de industrie noodzakelijk is voor het behalen van de

2022D50952

Moties

Motie van het lid Boucke c.s.

Motie van het lid Boucke c.s.. 32813-1134 30 november 2022 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid MOTIE VAN HET LID BOUCKE C.S. Plenair debat (overig) - Debat over de Klimaat-en Energieverkenning de klimaatnota Motie circulariteit in KEV \2 De Kamer, gehoord de beraadslaging; overwegende noodzaak van het in samenhang beschouwen van de transitie naar een

2022D50962

Moties

Motie van het lid Kröger c.s.

Motie van het lid Kröger c.s.. 32813-1131 30 november 2022 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid MOTIE VAN HET LID KROGER C:S. Plenair debat (overig) - Debat over de Klimaat-en Energieverkenning de klimaatnota De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat we alles op alles moeten zetten om de temperatuurstijging tot 1.5 graden te beperken;

2022D50955

Moties

Motie van de leden Thijssen en Kröger

Motie van de leden Thijssen en Kröger. 32813-1130 30 november 2022 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid MOTIE VAN DE LEDEN THIJSSEN KROGER Plenair debat (overig) - Debat over de Klimaat-en Energieverkenning de klimaatnota Motie voldoende capaciteit voor het bestrijden van energiearmoede De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er gezien de

2022D50954

Moties

Motie van het lid Kops

Motie van het lid Kops. 32813-1135 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid 30 november 2022 MOTIE VAN HET LID KOPS Plenair debat (overig) - Debat over de Klimaat-en Energieverkenning de klimaatnota De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Ed Nijpels (VVD) is aangesteld als “kwartiermaker klimaattafel Bonaire”; overwegende dat het enige

2022D50964

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij: Beantwoording schriftelijk vragen over de Wet toekomst pensioenen (Kamerstuk 36067)

Beslisnota bij: Beantwoording schriftelijk vragen over de Wet toekomst pensioenen (Kamerstuk 36067).

2022D50965

Naar boven