sorteer op:

Kamerstukken (289827)

 • Amendement van het lid Van Raan 34775 XIII nr. 57 dat gelden oormerkt voor de coöperatie Leren voor Morgen

  ...TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 775 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 Nr. 57 AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN Ontvangen 14 december 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt als volgt gewijzigd: In artikel 6 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 100 (x € 1.000). Toelichting Dit amendement beoogt de ...

  Amendementen

  34775-XIII-57

  14-12-2017

 • 34743 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Waterwet en van de Wet maritiem beheer BES in verband met de uitvoering van de wijziging van het Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972 (mariene geo-engineering)

  ...34 743 Wijziging van de Waterwet en van de Wet maritiem beheer BES in verband met de uitvoering van de wijziging van het Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972 (mariene geo-engineering) Nota naar aanleiding van het verslag   Met belangstelling heb ik kennisgenomen van het verslag van de vaste commissie van Infrastructuur en Milieu met betrekking tot het onderhavige wetsvoorstel. De leden van de fracties van D66 en GroenLinks hebben enige vragen en opmerkingen. Op de vragen en opmerkingen zal ik hierna ingaan. Algemeen Uit de opmerkingen en bedenkingen van de leden van de GroenLinks-fractie leid ik af dat zij moeite hebben met de ...

  Overige Kamerstukken

  14-12-2017

 • Aanbiedingsbrief

  ...> Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Datum 14 december 2017 Betreft Goedkeuring van de op 18 oktober 2013 te Londen tot stand gekomen wijzigingen van het Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972, zoals opgenomen in Resolutie LP.4(8) (Trb. 2014, 46 en 144) en Wijziging van de Waterwet en van de Wet maritiem beheer BES in verband met de uitvoering van de wijziging van het Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972 (mariene geo-engineering) ...

  Overige Kamerstukken

  14-12-2017

meer  kamerstukken

Kamerleden (308)

 • Werkbezoeken

  De algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking brengt ieder jaar een werkbezoek aan het buitenland. Submenu Overzicht werkbezoeken vanaf 2012: • Libanon, oktober 2017 • Rwanda en Uganda, augustus 2015 • Europese instellingen in Brussel, april 2015 • Vietnam, augustus 2014 • VN-organisaties in Rome, april 2014 • Tanzania en Ethiopië, augustus 2013

  Commissiepaginas

 • Algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

  De algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking houdt zich bezig met alle aangelegenheden op het terrein van internationale handel (inclusief Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), ontwikkelingssamenwerking (inclusief de Duurzame Ontwikkelingsdoelen), en het internationale milieu- en klimaatbeleid. • Home • Kamerleden en commissies Kamerleden en commissies • Commissies Delen Delen Algemene commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking De algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking houdt zich bezig met alle aangelegenheden op het terrein van internationale handel (inclusief Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen),

  Commissiepaginas

 • Kamerlid Erik Ziengs

  Kamerlid Erik Ziengs

  De belangen van het mkb zijn onderbelicht in de politiek.

meer  kamerleden

Tweedekamer.nl (2773)

 • VWS-begroting toegelicht

  ...De grote verbouwing van de zorg is voorbij na jaren van stelselwijzigingen, zegt De Jonge. De zorg is in Nederland goed geregeld, maar niet iedereen voelt dat zo. Hoe maken we het leven van mensen voelbaar, merkbaar en meetbaar beter en houden we de kosten in de hand Ouderenzorg De Jonge wil een pact afsluiten voor de ouderenzorg, met daarin afspraken over: • zorg voor ouderen die thuis wonen • betere verpleeghuiszorg • het terugdringen van eenzaamheid Volgend jaar investeert het kabinet direct 435 miljoen in de verpleeghuiszorg. Verpleeghuizen kunnen daar ongeveer 10.000 extra medewerkers van aannemen, rekent De Jonge voor. Agema (PVV) verwacht niet dat de huidige bewoners daar al iets van merken. De minister denkt van wel: per ...

  Debatten in het kort

 • Staten-Generaal ontvangen Secretaris-Generaal Verenigde Naties António Guterres

  ...Op donderdag 21 december 2017 ontvangen de Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib, en de eerste Ondervoorzitter van de Eerste Kamer, Anne Flierman, de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, de heer António Guterres. Aanleiding voor Guterres’ bezoek aan Nederland is de sluiting van het Joegoslavië-tribunaal en de tijdelijke zetel in de VN Veiligheidsraad, die Nederland in 2018 overneemt van Italië.  Noot voor de redactie, niet voor publicatie: Het gesprek met de Kamervoorzitters heeft een besloten karakter. Voor audiovisuele pers is er voorzien in een aantal foto- of filmmomenten: 12.00 uurAankomst bij Binnenhof 2 12.01 uurFotomoment in Rooksalon Fotografen/cameramensen kunnen via Binnenhof 1A naar binnen 12.03 ...

  Nieuws

 • Kamer spreekt over Economische Zaken en Klimaat

  ...Het nieuwe ministerie van Economische Zaken en Klimaat beslaat een breed terrein. Het mkb, innovatie en concurrentie zijn traditionele EZ-onderwerpen. Maar bij deze begroting komen ook klimaatonderwerpen als de energietransitie en de aardbevingsproblematiek in Groningen aan de orde. Mkb Het mkb is de motor van de economie, benadrukt Amhaouch (CDA). Hij wijst op de waarde van bijvoorbeeld familiebedrijven en de werkgelegenheid die het mkb biedt aan mbo'ers. Öztürk (DENK) vindt het onbegrijpelijk dat een regeringspartij die het mkb zo belangrijk vindt, toch bereid is om 1,4 miljard cadeau te doen aan grote, internationale bedrijven door de dividendbelasting af te schaffen. Volgens hem gaat dat ten koste van de gewone ondernemers. Graus ...

  Debatten in het kort

meer  tweedekamer.nl

Vergaderingen (36868)

 • Commissievergaderingen

  E-mailprocedure
  18:00 - 18:00

  14-12-2017

 • Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) (voortzetting)

  ... 34775-XVI-55  2017Z17925  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018      34775-XVI-0  2017Z11910  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018      34775-XVI-63  2017Z18010  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018      34775-XVI-75  2017Z18029  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018      34775-XVI-89  2017Z18047  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ...

  Plenaire vergaderingen

  Plenair debat
  10:16 - 17:30

  14-12-2017

 • Begroting Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIII) (deel Economie en Klimaat) (inclusief Klimaat uit de begroting I&W en exclusief Elektrisch vervoer en Digitale overheid) (voortzetting)

  ... 30196-567  2017Z17813  Duurzame ontwikkeling en beleid     29023-227  2017Z17827  Voorzienings- en leveringszekerheid energie     33529-402  2017Z17822  Gaswinning     30196-565  2017Z17607  Duurzame ontwikkeling en beleid     34775-XII-0  2017Z11493  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018      34775-XIII-0  2017Z11762  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018    ...

  Plenaire vergaderingen

  Plenair debat
  19:15 - 23:00

  14-12-2017

meer  vergaderingen