sorteer op:

Kamerstukken (316393)

 • Het bericht dat er meer afval naar de stortplaats verdwijnt.

  ...Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017–2018 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2018Z14624 Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat er meer afval naar de stortplaats verdwijnt (ingezonden 14 augustus 2018). Vraag 1 Kent u het bericht «Meer afval verdwijnt naar de stortplaats»1 Vraag 2 Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat er dit jaar al, voor het storten van 130.000 ton meer afval, een vergunning is verleend dan in dezelfde periode vorig jaar Zo nee, waarom niet Vraag 3 Deelt u de mening dat de grootschalige toename van afvalstort indruist tegen uw voornemen om geen nieuwe stortplaatsen meer te realiseren Zo nee, waarom niet Vraag 4 ...

  Kamervragen

  14-08-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, 21 september 2017, over een verzamel algemeen overleg Koninkrijksrelaties

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 21 september 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Verzamel Algemeen Overleg Koninkrijksrelaties VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties heeft op 21 september 2017 overleg gevoerd met de heer Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over: de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 20 september 2017 over nadere informatie over de termijn van aanstelling van de Rijksvertegenwoordiger (34775-IV, nr. 4); de brief van de minister van Binnenlandse ...

  Verslagen

  34775-IV-5

  21-09-2017

 • Rapport over de toetsing van de DRAINAGE studie door de Medisch Ethische Toetsingscommissie van het AMC

  ...  1/16 Rapport over de toetsing van de DRAINAGE studie door de Medisch Ethische Toetsingscommissie van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam. Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO), Den Haag Juli 2018   2/16 Indeling Verklaring gebruikte afkortingen en begrippen Samenvatting 1. Inleiding 1.1 Verhoogde sterfte DRAINAGE studie 1.2 CCMO als toezichthouder en taakafbakening met IGJ 1.3 Aanpak CCMO onderzoek 1.4 Taken en verantwoordelijkheden in het kader van klinisch wetenschappelijk onderzoek 1.5 Wettelijk kader 2. Toetsing Drainage studie door METC AMC 2.1 Feitelijke beschrijving 2.2 Bevindingen CCMO en analyse 3. Conclusies en aanbevelingen   3/16 Verklaring gebruikte afkortingen en begrippen Amendement Wijziging van het ...

  Overige Kamerstukken

  14-08-2018

meer  kamerstukken

Kamerleden (316)

meer  kamerleden

Tweedekamer.nl (3198)

 • Herdenking gevallenen en slachtoffers voormalig Nederlands-Indië

  ...‘Oorlog is een gif dat snel mensen doodt, dat langzaam doorwoekert in families en zo generaties lang slachtoffers maakt. Maar het laat ook die onvernietigbare veerkracht zien van mensen, om op te komen voor hun vrijheid en voor democratie.’ Dat zei Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib op dinsdag 14 augustus 2018 tijdens de herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië. Deze herdenking vindt jaarlijks plaats bij de Indische plaquette in het Tweede Kamergebouw. Submenu • Kamernieuws • Persberichten Toespraken, kransen en een minuut stilte Indieherdenking 2018 Een minuut stilte bij de Indische plaquette in het Kamergebouw. De Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer legden vervolgens kransen. ...

  Nieuws

 • Stemmen

  ...Op de dag van de verkiezingen mogen alle kiesgerechtigden een stem uitbrengen. Kiesgerechtigden zijn alle mensen van achttien jaar of ouder met de Nederlandse nationaliteit. De kiezer laat door te stemmen weten welke politieke partij hij of zij in de Tweede Kamer en wellicht ook in de regering wil. Op de dag van de verkiezingen mogen alle kiesgerechtigden een stem uitbrengen. Kiesgerechtigden zijn alle mensen van achttien jaar of ouder met de Nederlandse nationaliteit. De kiezer laat door te stemmen weten welke politieke partij hij of zij in de Tweede Kamer en wellicht ook in de regering wil. Submenu • De Tweede Kamer • Honderd jaar algemeen kiesrecht • De Tweede Kamer vergadert • De Nederlandse democratie • Van Prinsjesdag tot ...

  Zo werkt de Tweede Kamer

 • Regeringsverklaring

  ...Het eerste wat het nieuwe kabinet doet, is een regeringsverklaring opstellen met daarin de hoofdlijnen van het regeerakkoord. De minister-president spreekt de regeringsverklaring uit in de Tweede Kamer. Nog dezelfde dag, of uiterlijk de volgende dag, debatteert de Tweede Kamer over de inhoud van de verklaring. Het eerste wat het nieuwe kabinet doet, is een regeringsverklaring opstellen met daarin de hoofdlijnen van het regeerakkoord. De minister-president spreekt de regeringsverklaring uit in de Tweede Kamer. Nog dezelfde dag, of uiterlijk de volgende dag, debatteert de Tweede Kamer over de inhoud van de verklaring. Submenu • De Tweede Kamer • Honderd jaar algemeen kiesrecht • De Tweede Kamer vergadert • De Nederlandse democratie ...

  Zo werkt de Tweede Kamer

meer  tweedekamer.nl

Vergaderingen (39806)

 • Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

  ... 31936-506  2018Z13767  Luchtvaartbeleid     27625-450  2018Z14474  Waterbeleid     34775-J-19  2018Z13627  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018      21501-33-718  2018Z13066  Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie     22112-2601  2018Z12241  Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie     22589-324  2018Z12257  Betuweroute     34775-A-72  2018Z12117  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018      22112-2596  2018Z12233  Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie     28089-91  2018Z12686  Gezondheid en milieu     27625-448  ...

  Commissievergaderingen

  Procedurevergadering
  10:15 - 11:15

  05-09-2018

 • Regeling van werkzaamheden

  ... 33997-116  2018Z09696  Vliegramp MH17     24493-R1557-80  2018Z10428  Voornemen tot verlenging van verdragen     23908-(R1519)-136  2018Z07269  Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen     34949-(R2105)-1  2018Z09082  Protocol betreffende een wijziging van artikel 50(a) van het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart en Protocol betreffende een wijziging van artikel 56 van het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart; Montreal, 6 oktober 2016     34955-1  2018Z09832  Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Montenegro inzake de privileges en immuniteiten van verbindingsofficieren die door Montenegro bij Europol gedetacheerd worden; ’s-Gravenhage, ...

  Plenaire vergaderingen

  Regeling van werkzaamheden
  - 23:59

  05-09-2018

 • Commissievergaderingen

  Werkbezoek
  17:30 - 19:00

  20-06-2018

meer  vergaderingen