Moties en toezeggingen op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen

Moties Directoraat-generaal Agro Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit Ons kenmerk DGA-PAV / 18286231 Pagina van 7 Hierbij ontvangt u mijn invulling van verschillende moties en van enkele toezeggingen die ik u heb gedaan op het gebied van gewasbescherming. Bovendien informeer ik u over de stand van zaken van enkele onderwerpen op dit thema. Verder maak ik van deze gelegenheid gebruik om uw Kamer de antwoorden te sturen op de vragen van het lid Lodders (VVD) over standpuntbepaling in het Europees Parlement over een hoger toegestaan restgehalte van neonicotinoïden (ingezonden op 25 februari 2019 – kenmerk 2019Z03760). Deze beantwoord ik mede namens de minister voor Medische Zorg en Sport (zie bijlage 1). Inleiding Op 16

19 apr 2019
2019D16825

Antwoord op vragen van het lid Lodders over standpuntbepaling in het Europees Parlement over een hoger toegestaan restgehalte van neonicotinoïden

Directoraat-generaal Agro Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Overheidsidentificatienr 00000001858272854000 T 070 379 8911 (algemeen) F 070 378 6100 (algemeen) www.rijksoverheid.nl/lnv Ons kenmerk DGA-PAV / 18286231 Uw kenmerk 2019Z03760 Bijlage(n) 1 > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Datum 19 april 2019 Betreft Moties en toezeggingen op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen Pagina van 6 Vragen van het lid Lodders (VVD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over standpuntbepaling in het Europees Parlement over een hoger

19 apr 2019
2019D16826

Lijst van vragen en antwoorden over het project ‘Vervanging mijnenbestrijdingscapaciteit’ (Kamerstuk 27830-280)

Pagina van Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl Onze referentie BS2019008295 Afschrift aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA Den Haag Bij beantwoording datum, onze referentie en betreft vermelden. > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Datum 19-04-2019 Betreft Beantwoording feitelijke vragen D-brief mijnenbestrijdingscapaciteit Pagina van Op 3 april jl. heeft de vaste commissie voor Defensie feitelijke vragen gesteld (kenmerk 2019Z05274/2019D13464) over de D-brief van het project ‘Vervanging mijnenbestrijdingscapaciteit’ (Kamerstuk 27 830, nr. 280). Mede namens

19 apr 2019
2019D16824

Yeşilgöz-Zegerius D. (VVD)

Dilan Yeşilgöz-Zegerius is geboren in Ankara op 18 juni 1977 en woont in Amsterdam. Zij is 2 jaar actief in de Tweede Kamer, 758 dagen om precies te zijn. d.yesilgoz@tweedekamer.nl • Buitenlandse Zaken • Contactgroep Duitsland • Economische Zaken en Klimaat • Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit • Onderwijs, Cultuur en Wetenschap • Sociale Zaken en Werkgelegenheid "Mensen ruimte bieden om hun leven zelf in te richten" Hoe ik in de politiek ben beland Als dochter van politieke vluchtelingen, die streden voor gelijke rechten, was het slechts een kwestie van tijd tot ik me ook met mijn omgeving wilde gaan bemoeien. Ik realiseerde me al vroeg dat je echt iets kunt veranderen als je dat graag wilt. Mijn eigen politieke zoektocht


Wörsdörfer M. (VVD)

Martin Wörsdörfer is geboren in Enschede op 20 januari 1972 en woont in Den Haag. Hij is 2 jaar actief in de Tweede Kamer, 758 dagen om precies te zijn. m.worsdorfer@tweedekamer.nl • Contactgroep Duitsland • Defensie • Economische Zaken en Klimaat • Infrastructuur en Waterstaat • Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit "Never give up!" Rond mijn 30e heb ik aan een masterclass meegedaan voor jonge, enthousiaste VVD'ers. De politiek beviel mij meteen goed en ik ben er actief in gebleven. In de Haagse gemeenteraad heb ik geleerd een goede volksvertegenwoordiger te zijn. Ik ben vaak met mensen in gesprek gegaan over onze standpunten, ook als die niet direct goed vielen. Ik blijf altijd in gesprek en maak duidelijk wat de overwegingen


Kröger S.C. (GL)

Suzanne Kröger is geboren in Amsterdam op 6 juni 1976 en woont in Amsterdam. Zij is 2 jaar actief in de Tweede Kamer, 758 dagen om precies te zijn. s.kroger@tweedekamer.nl @suzanne_GL 204828569964880 • Economische Zaken en Klimaat • Infrastructuur en Waterstaat • Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit "Innovatie door groene doeners" Ik reisde met mijn gezin de wereld rond om te werken aan duurzaamheid. Ik werkte namens Greenpeace aan het verduurzamen van internationale handel en de bescherming van biodiversiteit en het klimaat. Ik woonde jarenlang in Indonesië, waar ik hard geconfronteerd werd met de impact van de niet-duurzame wereldeconomie op mensen en natuur. De ontbossing, vervuiling en mensenrechtenschendingen maakten me extra


Directeur Informatievoorziening en Organisatie

De Tweede Kamer is het hart van de Nederlandse democratie. Hier werken naast de 150 gekozen Kamerleden vele journalisten en fractiemedewerkers. Daarnaast krijgen de Kamerleden ondersteuning van een heel gevarieerd bedrijf, de Tweede Kamerorganisatie. In totaal werken er ruim 560 ambtenaren. Het gaat om heel verschillende functies, van griffiers tot beveiligers. Zij ondersteunen het politieke proces direct of indirect. En dragen zo bij aan het functioneren van onze democratie. Want de Tweede Kamer is van iedereen en voor iedereen. rejectDebat over onveiligheid in azc's door overlastgevende asielzoekers

Om zaken als winkeldiefstallen, bedreigingen en geweld tegen te gaan, werden er eind 2017 twee speciale opvanglocaties geopend met een sober en strenger regime: de extra begeleiding en toezichtlocaties (ebtl's). Desondanks zijn er nog steeds problemen met "veiligelanders". Er moet een einde komen aan de overlast van kansloze asielzoekers uit landen als Algerije, Tunesië en Albanië in en rond asielopvanglocaties. Daar hamert Van Toorenburg (CDA) op, en met haar de hele Kamer. Krijgen aangiftes van bedreigd personeel voldoende prioriteit, vraagt Groothuizen (D66), en is er voor het handhaven van alle disciplinerende maatregelen voldoende politiecapaciteit Jasper van Dijk (SP) noemt het sluiten van politiebureaus door voorgaande kabinetten


Procedures en brieven

 35042-19  2019Z07042  Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media     35042-0  2018Z16846  Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het Commissariaat


Investeringsagenda TenneT

 28165-283  2018Z05306  Deelnemingenbeleid Rijksoverheid     28165-289  2018Z17825  Deelnemingenbeleid Rijksoverheid   


Wijziging van het belastingverdrag met Denemarken

 35053-1  2018Z17477  Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen; Kopenhagen, 9 mei 2018