Beleidsreactie ACVZ-Advies Weten en wegen

Beleidsreactie ACVZ-Advies Weten en wegen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 2644 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 juli 2020 Op 25 mei jl. heeft de


35463 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Uitvoering van Verordening (EU) 2017/352 van het Europees Parlement en de Raad van15 februari 2017 tot vaststelling van een kader voor het verrichten van havendiensten en gemeenschappelijke regels inzake de financiële transparantie van havens (PbEU 2017,L 57) (Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening)

35463 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Uitvoering van Verordening (EU) 2017/352 van het Europees Parlement en de Raad van15 februari 2017 tot vaststelling van een kader voor het verrichten van havendiensten en gemeenschappelijke regels inzake de financiële transparantie van havens (PbEU


Aanbiedingsbrief

Aanbiedingsbrief.


Slootweg E.J. (CDA)

Slootweg E.J. (CDA). Slootweg E.J. (CDA). Evert Jan Slootweg is geboren in Ermelo op 18 mei 1969 en woont in Bennekom. Hij is 2 jaar actief in de Tweede Kamer, 1009 dagen om precies te zijn. • https://www.cda.nl/mensen/evert-jan-slootweg • e.slootweg@tweedekamer.nl • @EvertjanSlootweg •


Sienot M.F. (D66)

Sienot M.F. (D66). Sienot M.F. (D66). Matthijs Sienot is geboren in Kampen op 7 maart 1972 en woont in Utrecht. Hij is 2 jaar actief in de Tweede Kamer, 1009 dagen om precies te zijn. • m.sienot@tweedekamer.nl • @MatthijsSienot • d66matthijssienot • Contactgroep Verenigd Koninkrijk •


Schonis R.A.J. (D66)

Schonis R.A.J. (D66). Schonis R.A.J. (D66). Rutger Schonis is geboren in Middelburg op 10 augustus 1976 en woont in Middelburg. Hij is 1 jaar actief in de Tweede Kamer, 665 dagen om precies te zijn. • r.schonis@tweedekamer.nl • Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking • Economische


Herdenking gevallenen en slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië

Herdenking gevallenen en slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. Herdenking gevallenen en slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië.


Kamer debatteert over ontwikkelingen coronavirus

Kamer debatteert over ontwikkelingen coronavirus. Kamer debatteert over ontwikkelingen coronavirus.


Content & taxonomie specialist

Content & taxonomie specialist. Content & taxonomie specialist. reject


Jantje Beton (en andere jeugd- en jongerenorganisaties): ‘coronanoodfonds voor jeugd- en jongerenorganisaties’ (digitaal)

Jantje Beton (en andere jeugd- en jongerenorganisaties): ‘coronanoodfonds voor jeugd- en jongerenorganisaties’ (digitaal).

2 jul 2020
Petitie 09:00 - 09:15

Jaarverslag Raad van State 2019

Jaarverslag Raad van State 2019.

2 jul 2020
Gesprek 10:45 - 11:45

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (via videoverbinding)

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (via videoverbinding).  22112-2888  2020Z12635  Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie     27926-325  2020Z12430  Huurbeleid     35300-VII-130  2020Z12409  Vaststelling van de