sorteer op:

Kamerstukken (282854)

 • Antwoord op vragen van het lid Fritsma en Maeijer over door NGO's gefaciliteerde asielinvasie naar Europese Unie

  ...DIRECTORAAT-GENERAAL VREEMDELINGENZAKEN DIRECTIE MIGRATIEBELEID TEAM INTERNATIONAAL  DATUM 14 SEPTEMBER 2017 ONS KENMERK 2115680 DIRECTORAAT-GENERAAL VREEMDELINGENZAKEN DIRECTIE MIGRATIEBELEID TEAM INTERNATIONAAL  DATUM 14 SEPTEMBER 2017 ONS KENMERK 2115680 Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG   Datum 14 september 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over door NGO's gefaciliteerde asielinvasie naar Europese Unie Directoraat-Generaal Vreemdelingenzaken Directie Migratiebeleid Team Internationaal   Turfmarkt 147 2511 DP  Den Haag Postbus 20301 2500 EH  Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj     Ons ...

  Kamervragen

  25-09-2017

 • Voorstel van wet: Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2018)

  ...Voorstel van wet tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2018) Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om enige wijzigingen aan te brengen in de wetgeving van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: ARTIKEL I. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET De Algemene Kinderbijslagwet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 6a wordt onder verlettering van onderdeel b naar onderdeel c een onderdeel ingevoegd, ...

  Overige Kamerstukken

  34766-2

  29-08-2017

 • Verslag van de Eurogroep en de informele Ecofinraad van 15 en 16 september 2017 te Tallinn

  ...Verslag Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen Ons kenmerk 2017-0000187340 Pagina van Hierbij zend ik u het verslag van de Eurogroep en informele Ecofinraad van 15 en 16 september 2017 te Tallinn. Hoogachtend, de minister van Financiën J.R.V.A. Dijsselbloem Verslag van de Eurogroep en informele Ecofinraad van 15 en 16 september te Tallinn Eurogroep Thematische bespreking: economische veerkracht in de EMU De Eurogroep heeft een thematische bespreking gehouden over economische veerkracht (economic resilience). Veerkracht is belangrijk voor alle EU-lidstaten en met name voor de landen in de eurozone aangezien zij geen afzonderlijk wisselkoersbeleid kunnen voeren. In de Eurogroep bestond overeenstemming om de veerkracht van de eurozone ...

  Brieven regering

  21501-07-1459

  22-09-2017

meer  kamerstukken

Kamerleden (281)

meer  kamerleden

Tweedekamer.nl (2537)

 • Debat over eigen risico in de zorg

  ...De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) houdt een wetgevingsoverleg over het eigen risico in de zorg. Dit debat is voorzien op maandag 25 september 2017 van 17.00 tot 23.00 uur, mits het wetsvoorstel op tijd bij de Kamer is. Submenu • Kamernieuws • Persberichten Live volgen Het overleg is live te volgen via deze website. Via deze link vindt u ook het wetsvoorstel, zodra dat binnen is bij de Kamer. Geen verhoging eigen risico in 2018 De onderhandelende partijen voor de kabinetsformatie willen dat het eigen risico in de zorg niet hoger wordt in 2018. Dat verzoek heeft informateur Gerrit Zalm woensdag 20 september 2017 namens de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie overgebracht aan minister Schippers ...

  Nieuws

 • Onderhandelingen over nieuw kabinet gaan verder

  ...Op maandag 25 september 2017 gaan de onderhandelingen over een nieuw kabinet verder. Informateur Gerrit Zalm en de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie ontvingen op vrijdag 22 september vertegenwoordigers van de G4-steden: de locoburgemeester van Amsterdam, Kajsa Ollongren, de burgemeester van Den Haag, Pauline Krikke, de burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb en de burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen. Submenu • Kamernieuws • Persberichten Onderhandelaars VVD, CDA, D66 en ChristenUnie Informateur Zalm ging op woensdag 28 juni voor het eerst in gesprek met de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Informateur Zalm ging op woensdag 28 juni voor het eerst in gesprek met de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 ...

  Nieuws

 • Anne Mulder (VVD) waarnemer bij Duitse verkiezingen

  ...Tweede Kamerlid Anne Mulder (VVD) is van vrijdag 22 tot en met maandag 25 september actief als waarnemer tijdens de Duitse verkiezingen. Mulder neemt namens de Eerste en Tweede Kamer deel aan een waarnemingsmissie van de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE-PA). Submenu • Kamernieuws • Persberichten Het gebouw van de Bondsdag in Berlijn. Duitse verkiezingsstrijd De waarnemingsmissie van de OVSE-PA gaat toezien op een eerlijk verloop van de verkiezingsstrijd in Duitsland. Anne Mulder kwam op vrijdag 22 september aan in Berlijn, om daar twee dagen deel te nemen aan briefings. Op zondag 24 september, de dag van de Bondsdagverkiezingen, nam hij samen met een Noors parlementslid en een ...

  Nieuws

meer  tweedekamer.nl

Vergaderingen (34609)

 • Procedures en brieven

  ... 34775-VIII-4  2017Z12345  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018      31511-23  2017Z11846  Beleidsdoorlichting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap     34775-VIII-6  2017Z12301  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018      34775-VIII-7  2017Z12302  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018      33822-11  2017Z12446  Financieel beheer en toezicht semipublieke sector     28760-68  2017Z11630  Meerjarenplan Alfabetisering     31289-352  2017Z12450  Voortgezet Onderwijs    ...

  Commissievergaderingen

  Procedurevergadering
  10:15 - 11:15

  28-09-2017

 • Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

  ... 34772-1  2017Z11793  Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Argentijnse Republiek; Amsterdam, 27 maart 2017      31936-395  2017Z12129  Luchtvaartbeleid     31936-390  2017Z09042  Luchtvaartbeleid     31936-394  2017Z11956  Luchtvaartbeleid     31936-396  2017Z12082  Luchtvaartbeleid     29684-153  2017Z10037  Waddenzeebeleid     21109-229  2017Z10543  Uitvoering EG-Richtlijnen     27428-346  2017Z12008  Beleidsnota Biotechnologie     21501-33-662  2017Z11242  Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie     21501-33-664  2017Z11848  Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie     31409-173  2017Z11307  Zee- en binnenvaart    ...

  Commissievergaderingen

  Procedurevergadering
  15:00 - 16:00

  21-09-2017

 • Procedures en brieven

  ... 31753-141  2017Z12238  Rechtsbijstand     31753-139  2017Z07134  Rechtsbijstand     30950-140  2017Z11993  Rassendiscriminatie     29911-169  2017Z11833  Bestrijding georganiseerde criminaliteit     29517-126  2017Z10594  Veiligheidsregio's     31015-134  2017Z12268  Kindermishandeling     34775-VI-0  2017Z11514  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2018     28684-503  2017Z07349  Naar een veiliger samenleving     28684-509  2017Z12062  Naar een veiliger samenleving     27925-613  2017Z12245  Bestrijding internationaal terrorisme     29614-61  2017Z11814  Grondrechten in een pluriforme samenleving    ...

  Commissievergaderingen

  Procedurevergadering
  14:30 - 16:00

  04-10-2017

meer  vergaderingen