Moties ingediend bij het debat over de gepresenteerde plannen voor de reorganisatie van de Belastingdienst

Moties ingediend bij het debat over de gepresenteerde plannen voor de reorganisatie van de Belastingdienst. 31066-585  Motie van het lid Azarkan over geen excessieve machtsuitoefening meer door de Staat tegen de burger   31066-584  Motie van het lid Bruins c.s. over een haalbaarheidstoets op de

28 jan 2020
2020P01287

Brief van het Presidium over een wijziging van het Reglement voor de Griffie Interparlementaire Betrekkingen Staten-Generaal

Brief van het Presidium over een wijziging van het Reglement voor de Griffie Interparlementaire Betrekkingen Staten-Generaal. 35376-0  Wijziging van het Reglement voor de griffie voor de interparlementaire betrekkingen in verband met het beleggen van het bevoegd gezag voor de griffie voor de

28 jan 2020
2020P01295

Motie ingediend bij de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Motie ingediend bij de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. --1  Gewijzigde motie van het lid Van Dam c.s. over de gevolgen van de wet actief communiceren aan bestaande verenigingen en stichtingen (t.v.v. 34491-15)  

28 jan 2020
2020P01284

Ziengs E. (VVD)

Ziengs E. (VVD). Ziengs E. (VVD). Erik Ziengs is geboren in Smilde op 27 september 1960 en woont in Assen. Hij is 9 jaar actief in de Tweede Kamer, 3509 dagen om precies te zijn. • www.erikziengs.nl • e.ziengs@tweedekamer.nl • Binnenlandse Zaken • Commissie voor de Werkwijze • Economische


Wout B. van 't (VVD)

Wout B. van 't (VVD). Wout B. van 't (VVD). Bas van 't Wout is geboren in Amersfoort op 22 april 1979 en woont in Hoeven. Hij is 7 jaar actief in de Tweede Kamer, 2683 dagen om precies te zijn. • b.vtwout@tweedekamer.nl • Binnenlandse Zaken • Financiën • Koninkrijksrelaties


Wilders G. (PVV)

Wilders G. (PVV). Wilders G. (PVV). Geert Wilders is geboren in Venlo op 6 september 1963. Hij is 21 jaar actief in de Tweede Kamer, 7759 dagen om precies te zijn. • www.geertwilders.nl • g.wilders@tweedekamer.nl • Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking • Buitenlandse Zaken •


Woondeals

Woondeals. Woondeals.


Kamervoorzitter legt krans bij Nationale Holocaust Herdenking

Kamervoorzitter legt krans bij Nationale Holocaust Herdenking. Kamervoorzitter legt krans bij Nationale Holocaust Herdenking.


Initiatiefwetsvoorstel afschaffing lerarenregister en registervoorportaal

Initiatiefwetsvoorstel afschaffing lerarenregister en registervoorportaal. Initiatiefwetsvoorstel afschaffing lerarenregister en registervoorportaal.


NAVO PA - Early parliamentary elections (EOM) Ukraine 21 July

NAVO PA - Early parliamentary elections (EOM) Ukraine 21 July.


NAVO PA - Early parliamentary elections (EOM) Ukraine 21 July

NAVO PA - Early parliamentary elections (EOM) Ukraine 21 July.


NAVO PA - Early parliamentary elections (EOM) Ukraine 21 July

NAVO PA - Early parliamentary elections (EOM) Ukraine 21 July.