Antwoord op vragen van de leden Asscher en Ellemeet over het tekort aan openbare bibliotheken

Antwoord op vragen van de leden Asscher en Ellemeet over het tekort aan openbare bibliotheken. Onze referentie 23927286 Pagina van 3 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Pagina van 3 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 3 april 2020


Consultatie concept wetsvoorstel Mobiliteitsfonds

Consultatie concept wetsvoorstel Mobiliteitsfonds.


Stand van zaken onderwijs op afstand tijdens corona-crisis

Stand van zaken onderwijs op afstand tijdens corona-crisis. Stand van zaken onderwijs op afstand tijdens corona-crisis Kansengelijkheid en Onderwijsondersteuning Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 23952057 Deze week is het besluit genomen dat


Ziengs E. (VVD)

Ziengs E. (VVD). Ziengs E. (VVD). Erik Ziengs is geboren in Smilde op 27 september 1960 en woont in Assen. Hij is 9 jaar actief in de Tweede Kamer, 3579 dagen om precies te zijn. • www.erikziengs.nl • e.ziengs@tweedekamer.nl • Binnenlandse Zaken • Commissie voor de Werkwijze • Economische


Yeşilgöz-Zegerius D. (VVD)

Yeşilgöz-Zegerius D. (VVD). Yeşilgöz-Zegerius D. (VVD). Dilan Yeşilgöz-Zegerius is geboren in Ankara op 18 juni 1977 en woont in Amsterdam. Zij is 3 jaar actief in de Tweede Kamer, 1108 dagen om precies te zijn. • d.yesilgoz@tweedekamer.nl • Buitenlandse Zaken • Contactgroep Duitsland


Wout B. van 't (VVD)

Wout B. van 't (VVD). Wout B. van 't (VVD). Bas van 't Wout is geboren in Amersfoort op 22 april 1979 en woont in Hoeven. Hij is 7 jaar actief in de Tweede Kamer, 2753 dagen om precies te zijn. • b.vtwout@tweedekamer.nl • Binnenlandse Zaken • Financiën • Koninkrijksrelaties


Debat bestrijding coronavirus: terugblik 1 april

Debat bestrijding coronavirus: terugblik 1 april. Debat bestrijding coronavirus: terugblik 1 april.


Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus.


HR-adviseur

HR-adviseur. HR-adviseur. reject


Procedurevergadering (geannuleerd n.a.v. maatregelen coronavirus)

Procedurevergadering (geannuleerd n.a.v. maatregelen coronavirus).


Procedurevergadering (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Procedurevergadering (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus).


Voorstel Van het lid Bisschop (SGP) om een schriftelijk overleg te voeren over de brief van de minister van LNV d.d. 23 maart 2020 over het stikstofregistratiesysteem voor de woningbouw- en infrasector (Kamerstuk 35 334 nr. 72)

Voorstel Van het lid Bisschop (SGP) om een schriftelijk overleg te voeren over de brief van de minister van LNV d.d. 23 maart 2020 over het stikstofregistratiesysteem voor de woningbouw- en infrasector (Kamerstuk 35 334 nr. 72).