Uitnodiging ambassadeursconferentie 30 januari 2020

Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.buza@tweedekamer.nl Commissie BuZa Aan de voorzitters van de commissies van de Tweede Kamer Den Haag, 23 oktober 2019 Betreft: Ambassadeursconferentie 30 januari 2020 Geachte voorzitter, Donderdag 30 januari 2020

23 okt 2019
2019D42389

Voortgang forensische zorg

DIRECTORAAT-GENERAAL STRAFFEN EN BESCHERMEN DIRECTIE SANCTIETOEPASSING EN JEUGD  DATUM 18 OKTOBER 2019 ONS KENMERK 2729459 DIRECTORAAT-GENERAAL STRAFFEN EN BESCHERMEN DIRECTIE SANCTIETOEPASSING EN JEUGD  DATUM 18 OKTOBER 2019 ONS KENMERK 2729459 Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van Pagina 1 van 3

18 okt 2019
2019D41846

Stemmingen moties Algemene Financiële Beschouwingen

16 Stemmingen moties Algemene Financi- ële Beschouwingen Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen, te weten: - de motie-Tony van Dijck over de pensioenkortingen direct van tafel (35300, nr. 50); - de motie-Tony van Dijck over terugdraaien van

8 okt 2019
2019D42387

Vaste activiteiten commissie Europese Zaken

1. AO’s van vakcommissies voor de (Europese) Raden Regelmatig wordt in Brussel door ministers van de lidstaten gesproken over een bepaald beleidsterrein. Alle lidstaten sturen dan hun minister die verantwoordelijk is voor dit beleidsterrein naar de zogenoemde (Europese) Raad. Voordat een


Wilders G. (PVV)

Geert Wilders is geboren in Venlo op 6 september 1963. Hij is bijna 21 jaar actief in de Tweede Kamer, 7666 dagen om precies te zijn. • www.geertwilders.nl • g.wilders@tweedekamer.nl • Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking • Buitenlandse Zaken • Commissie voor de Inlichtingen-


Voordewind J.S. (CU)

Joël Voordewind is geboren in Sleen op 9 juli 1965 en woont in Amsterdam. Hij is bijna 13 jaar actief in de Tweede Kamer, 4711 dagen om precies te zijn. • j.voordewind@tweedekamer.nl • Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking • Buitenlandse Zaken • Commissie voor de Werkwijze •


Plenaire vergadering: Stemmingen

 34104-258  2019Z18701  Langdurige zorg     34104-263  2019Z18975  Langdurige zorg     34104-261  2019Z18704  Langdurige zorg     34104-260  2019Z18703  Langdurige zorg     34104-262  2019Z18705  Langdurige zorg     34104-259  2019Z18702  Langdurige zorg   


Procedurevergadering

 34957-54  2019Z19027  Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld     29023-253  2019Z19040  Voorzienings- en leveringszekerheid energie     26643-640  2019Z19071  Informatie- en communicatietechnologie


Procedurevergadering

 32793-449  2019Z19534  Preventief gezondheidsbeleid     31765-453  2019Z20076  Kwaliteit van zorg      32793-451  2019Z19606  Preventief gezondheidsbeleid     29477-618  2019Z19521  Geneesmiddelenbeleid     24170-197  2019Z18358  Gehandicaptenbeleid     29477-619