sorteer op:

Kamerstukken (309089)

 • Uitfaseren van het gebruik van kolen voor elektriciteitsproductie

  ...Uitfaseren Op 13 december 2017 heb ik uw Kamer geïnformeerd over de uitvoering van de afspraak uit het regeerakkoord met betrekking tot de kolencentrales (Kamerstuk, 30196, nr. 567). Ik heb daarbij aangegeven dat ik uw Kamer hierover nader zou informeren. Wettelijk verbod op het gebruik van kolen voor elektriciteitsproductie In het regeerakkoord is opgenomen dat de kolencentrales uiterlijk in 2030 worden gesloten. Het kabinet geeft uitvoering aan deze afspraak door middel van een wetsvoorstel dat een verbod bevat op het gebruik van kolen als brandstof voor de productie van elektriciteit. Dit ligt het meest voor de hand, omdat dit een proportionele manier van ingrijpen van de overheid is om het beoogde doel van CO₂-reductie te realiseren. ...

  Brieven regering

  30196-600

  18-05-2018

 • Motie van het lid Azarkan over voorstellen voor een integrale verantwoording

  ...TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 - 34 950 Financieel jaarverslag van het Rijk 2017 Nr. 19 MOTIE VAN HET LID AZARKAN Voorgesteld 23 mei 2018 • De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Algemene Rekenkamer heeft gewaarschuwd voor een verkokerde verantwoording, waarbij vanuit verschillende invalshoeken op een verschillende manier aan de Kamer verantwoording wordt afgelegd; verzoekt de minister voorstellen te doen voor een Integrale Verantwoording, en daartoe in overleg te treden met de Algemene Rekenkamer; verzoekt de minister civer de voortgang op dit punt .te rapporteren op Prinsjesdag; en gaat over tot de orde van de dag. Azarkan ( ...

  Moties

  34950-19

  23-05-2018

 • De arrestatie van tien activisten voor vrouwenrechten in Saudi-Arabië

  ...2018Z09513 Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de arrestatie van tien activisten voor vrouwenrechten in Saudi-Arabië(ingezonden 24 mei 2018) 1 Kent u het bericht ‘Arrested Saudi activists held incommunicado since last week’ 1) 2 Kunt u bevestigen dat de eerder deze maand opgepakte activisten voor vrouwenrechten contact met advocaten wordt onthouden Hoe beoordeelt u dit 3 Deelt u de opvatting van Amnesty International dat de belofte van hervormingen niets voorstellen tegen de achtergrond van toenemende repressie tegen andersdenkenden in de Saudische dictatuur Zo nee, waarom niet 4 Hoe beoordeelt u dat Saudi-Arabië consequent een van de slechts scorende landen is wat betreft vrijheid, omdat ...

  Kamervragen

  24-05-2018

meer  kamerstukken

Kamerleden (303)

meer  kamerleden

Tweedekamer.nl (2987)

 • Bezoekers Tweede Kamer welkom bij hoofdingang Plein 2

  ...Bezoekers van de Tweede Kamer zijn deze week welkom bij ingang Plein 2. Vanwege onderhoud is de reguliere bezoekersingang, aan de Lange Poten 4, gesloten tot en met maandag 28 mei 2018. Submenu • Kamernieuws • Persberichten Bij de bezoekersingang aan de Lange Poten wordt onderhoud uitgevoerd aan de lamellen die aan de gevel hangen. Hierdoor blijft de ingang in ieder geval tot en met maandag 28 mei gesloten voor publiek. De hoofdingang van het Tweede Kamergebouw (Plein 2) is op werkdagen wel gewoon toegankelijk. Houd rekening met een scanprocedure bij binnenkomst. • Bekijk de regels voor het bezoeken van de Tweede Kamer. ingang Plein 2 De hoofdingang van de Tweede Kamer (Plein 2). ...

  Nieuws

 • Zedenmisdrijven

  ...Lees en kijk terug U kunt de stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van de vergadering klaar is, kunt u dit verslag ook via deze link lezen. Kijk het overleg terug via Debat Gemist. Zedenmisdrijven Een beeld van Vrouwe Justitia op het gerechtsgebouw in Rotterdam Een beeld van Vrouwe Justitia op het gerechtsgebouw in Rotterdam Seksuele misdrijven zijn ernstige misdrijven met voor slachtoffers vaak ingrijpende en langdurige gevolgen. Er staan forse gevangenisstraffen op. Onvrijwillige en ongelijkwaardige seksuele interactie is strafbaar in Nederland. Digitalisering De laatste tien jaar is het gebruik van smartphones en webcams enorm toegenomen. Sommige mensen gebruiken die technologie om ...

  Webdossiers

 • Renovatie Binnenhof

  ...Algemeen overleg 23 mei 2018 Op woensdag 23 mei 2018 debatteerde de commissie voor Binnenlandse Zaken over de renovatie van het Binnenhof. Voor dit overleg kwam staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar de Kamer. Terugkijken of teruglezen Kijk het debat terug via Debat Gemist. Klik voor alle stukken die op de agenda van dit overleg staan. Via dezelfde link is binnen enkele weken het verslag van dit overleg beschikbaar.   Het Binnenhof vanaf de Mauritstoren Het Binnenhof vanaf de Mauritstoren, met links de gebouwen van de Eerste Kamer, in het midden het Binnenhof en rechts de gebouwen van de Tweede Kamer Het kabinet wil het Binnenhof in één keer renoveren. Tijdens de renovatie krijgt de Tweede Kamer ...

  Webdossiers

meer  tweedekamer.nl

Vergaderingen (38832)

 • Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Gemeentefonds (B) (TK 34950-B-2)

  ... 34950-B-2  2018Z08290  Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2017    ...

  Commissievergaderingen

  Inbreng feitelijke vragen
  14:00 - 14:00

  24-05-2018

 • Jaarverslag Provinciefonds 2017 (TK 34950-C-1)

  ... 34950-C-1  2018Z07580  Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2017    ...

  Commissievergaderingen

  Inbreng feitelijke vragen
  14:00 - 14:00

  24-05-2018

 • Sportbeleid

  ... 30234-177  2018Z05219  Toekomstig sportbeleid     30234-179  2018Z07648  Toekomstig sportbeleid     24170-174  2018Z07688  Gehandicaptenbeleid     34543-16  2018Z04552  Regels tot uitvoering van het antidopingbeleid en tot instelling van de Dopingautoriteit (Wet uitvoering antidopingbeleid)     32772-33  2018Z08445  Beleidsdoorlichting Volksgezondheid, Welzijn en Sport      30234-176  2018Z03056  Toekomstig sportbeleid     30234-182  2018Z08605  Toekomstig sportbeleid     30234-181  2018Z08613  Toekomstig sportbeleid     30234-178  2018Z05323  Toekomstig sportbeleid    ...

  Commissievergaderingen

  Algemeen overleg
  10:00 - 13:00

  28-06-2018

meer  vergaderingen