Motie van de leden Van Nispen en Toorenburg

TVeWrgEadEerDjaaE r 2K01A8M-20E19R DER STATEN-GENERAAL 2 35 122 Wijziging van de Penitentiaire begmselenwet, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met de wijziging van de regeling inzake detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidstelling (Wet straffen en beschermen) Nr 23

20 jun 2019
2019D26600

De doorrekeningen van de subsidie op elektrische auto’s

2019Z09134 Vragen van de leden Omtzigt (CDA) en Bruins (ChristenUnie) aan de staatssecretarissen van Financiën en van Infrastructuur en Waterstaat over de doorrekeningen van de subsidie op elektrische auto’s (ingezonden 8 mei 2019) 1. Herinnert u zich dat de directeur van het Planbureau voor de

8 mei 2019
2019D18709

Voortgangsrapportage Innovatie & Zorgvernieuwing

Voortgangsrapportage Inleiding Innovatie door slimme toepassing van gezondheidstechnologie voegt steeds meer waarde toe aan de zorg in Nederland. Patiënten kunnen steeds meer zorg ontvangen in hun eigen omgeving en op momenten dat het hen past, met behulp van telemonitoring via beeldbellen of

19 jun 2019
2019D25924

Toorenburg M.M. van (CDA)

Madeleine van Toorenburg is geboren in Den Haag op 10 mei 1968 en woont in Rosmalen. Zij is 12 jaar actief in de Tweede Kamer, 4495 dagen om precies te zijn. • m.vtoorenburg@tweedekamer.nl • Binnenlandse Zaken • Buitenlandse Zaken • Defensie • Delegatie naar de OVSE-Assemblee •


Pater-Postma W.L. de (CDA)

Wytske de Pater-Postma is geboren in Hoorn op 16 april 1977 en woont in Den Haag. Zij is 16 dagen actief in de Tweede Kamer. • w.depater@tweedekamer.nl • @WytskedePater • depaterCDA22 • Europese Zaken • Financiën • Infrastructuur en Waterstaat • Onderwijs, Cultuur en Wetenschap •


Palland H.M. (CDA)

Hilde Palland is geboren in Kampen op 13 september 1979 en woont in Kampen. Zij is 23 dagen actief in de Tweede Kamer. • www.hildepalland.nl • H.Palland@tweedekamer.nl • @Hilde_PM • HildePM • Economische Zaken en KlimaatWet temporisering verhoging AOW-leeftijd

Sinds enkele weken ligt er een nieuw pensioenakkoord. Kabinet en sociale partners zijn onder meer overeengekomen dat de AOW-leeftijd minder snel gaat stijgen. Wel blijft er een koppeling met de stijgende levensverwachting. Koolmees komt nu met wetgeving om deze afspraken vast te leggen. De nieuwe


Debat over het pensioenakkoord

Al sinds 2010 werd er onderhandeld. Verschillende malen lag er bijna een akkoord, maar trok een van de partners op het laatste moment toch de steun in. Maar twee weken geleden was het zover: het kabinet, werkgevers en werknemers bereikten een akkoord over een herziening van het pensioenstelsel.


Plenaire vergadering: Debat over versnelde bodemdaling in Nederland

 35000-J-29  2018Z24018  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019   

Nog geen datum bekend
Plenair debat -

Jaarverslag 2018

 35000-XVII-56  2018Z24002  Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2019     35200-XVII-9  2019Z12899  Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2018     35200-XVII-2  2019Z07366