De Stafdienst Personeel en Organisatie initieert en ondersteunt bij de voorbereiding, de ontwikkeling en de uitvoering van het P&O-beleid dat gericht is op het optimaal functioneren van de ambtelijke organisatie van de Tweede Kamer en de daarin werkzame personeelsleden. De dienst vertaalt visie en ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie naar prioriteiten in P&O-beleid.

De stafdienst is eveneens belast met het uitvoeren van het P&O-beleid, het voeren van een personeelsadministratie, de uitbetaling van salarissen aan de ambtelijke medewerkers, de uitbetaling van de schadeloosstelling aan de Kamerleden alsmede de ondersteuning van de salarisadministratie van de Eerste Kamer. Ook het uitvoeren van en geven van voorlichting over de Wet schadeloosstelling en de Appa-regeling behoren tot de taken van P&O.