Stafdienst Communicatie

'De Tweede Kamer is van iedereen, de Tweede Kamer is voor iedereen. In de Tweede Kamer klopt het hart van de democratie.' Deze kernboodschap is de basis voor de Stafdienst Communicatie, de verbindende schakel tussen drie domeinen:

  • de Tweede Kamer, het Presidium en de commissies
  • de ambtelijke organisatie van de Kamer, en
  • de media en het algemene publiek.

Communicatie verzorgt communicatiestrategie en -advies binnen de Kamer, voert onderzoek uit en ontwikkelt communicatiemiddelen, zoals persberichten, het interne nieuwsblad de Kamerbode, het intranet Plein2 en de websites en factsheets. Daarnaast publiceert de dienst op sociale media, zoals Instagram, Twitter en Facebook.