Waarnemend Griffier

Per 1 augustus 2017 is Frans van Dijk waarnemend Griffier.

Renata Voss heeft per 1 augustus 2017 de Tweede Kamer verlaten. Zij is op 22 juni 2017 door de gemeenteraad van Rotterdam officieel benoemd als lid van het college van bestuur van de Stichting BOOR, die verantwoordelijk is voor het openbaar basis- en voortgezet onderwijs in Rotterdam.

Griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

De Griffier adviseert de Kamer, de Voorzitter en het Presidium over procedurele en staatsrechtelijke aspecten van de werkzaamheden van de Tweede Kamer. Daarnaast is de Griffier het hoofd van de ambtelijke organisatie van de Tweede Kamer. Tijdens plenaire vergaderingen zit de Griffier vaak rechts van de Voorzitter.

In het Reglement van Orde is een aantal taken en bevoegdheden direct aan de Griffier toegekend. Deze taken zijn omschreven in de artikelen 10, 13, 14 en 15 van het Reglement van Orde.