Griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

De Griffier adviseert de Kamer, de Voorzitter en het Presidium over procedurele en staatsrechtelijke aspecten van de werkzaamheden van de Tweede Kamer. Daarnaast is de Griffier het hoofd van de ambtelijke organisatie van de Tweede Kamer. Tijdens plenaire vergaderingen zit de Griffier vaak rechts van de Voorzitter.

Griffier Peter Oskam

Griffier Peter Oskam houdt twee vingers omhoog tijdens zijn be√ędiging in de plenaire zaal. Op de achtergrond staan Kamerleden.

Peter Oskam is op dinsdag 19 december 2023 be√ędigd als Griffier van de Tweede Kamer. Hij legde de eed af in de plenaire zaal, nadat de Kamer op 12 december instemde met zijn benoeming.

Griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

De Griffier adviseert de Kamer, de Voorzitter en het Presidium over procedurele en staatsrechtelijke aspecten van de werkzaamheden van de Tweede Kamer. Daarnaast is de Griffier het hoofd van de ambtelijke organisatie van de Tweede Kamer. Tijdens plenaire vergaderingen zit de Griffier vaak rechts van de Voorzitter.

In het Reglement van Orde is een aantal taken en bevoegdheden direct aan de Griffier toegekend. Deze taken zijn omschreven in de artikelen 10, 13, 14 en 15 van het Reglement van Orde.