Griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

De Griffier adviseert de Kamer, de Voorzitter en het Presidium over procedurele en staatsrechtelijke aspecten van de werkzaamheden van de Tweede Kamer. Daarnaast is de Griffier het hoofd van de ambtelijke organisatie van de Tweede Kamer. Tijdens plenaire vergaderingen zit de Griffier vaak rechts van de Voorzitter.

Griffier Geert Jan Hamilton

Kamervoorzitter Vera Bergkamp feliciteert Geert Jan Hamilton direct na diens beëdiging.

Geert Jan Hamilton is op donderdag 8 december beëdigd als waarnemend Griffier van de Tweede Kamer. Hij legde de eed af in de plenaire zaal, nadat de Kamer eerder op de dag instemde met zijn benoeming.

Het Presidium van de Tweede Kamer heeft Hamilton op dinsdag 6 december voorgedragen voor benoeming tot waarnemend Griffier.

Griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

De Griffier adviseert de Kamer, de Voorzitter en het Presidium over procedurele en staatsrechtelijke aspecten van de werkzaamheden van de Tweede Kamer. Daarnaast is de Griffier het hoofd van de ambtelijke organisatie van de Tweede Kamer. Tijdens plenaire vergaderingen zit de Griffier vaak rechts van de Voorzitter.

In het Reglement van Orde is een aantal taken en bevoegdheden direct aan de Griffier toegekend. Deze taken zijn omschreven in de artikelen 10, 13, 14 en 15 van het Reglement van Orde.