Directie Informatievoorziening en Organisatie (DIO)

Vanuit de tijdelijke Directie Informatievoorziening en Organisatie (DIO) wordt de informatieketen van de Tweede Kamer bestuurd en aangestuurd. De directeur is tevens chief information officer (CIO). De functie van directeur wordt op interimbasis waargenomen door Diederik van Leeuwen. Na de definitieve vervulling van deze vacature bij het MT krijgt ook het organogram een definitieve vorm.