De Dienst Verslag en Redactie (DVR) maakt geredigeerde woordelijke verslagen van de plenaire vergadering van de Tweede en de Eerste Kamer, wetgevings- en notaoverleggen, mondelinge overleggen van commissies van de Eerste Kamer, rondetafelgesprekken en hoorzittingen en gesprekken in het kader van onderzoeks- en enquĂȘtecommissies (zowel besloten als openbaar). Daarnaast maakt de DVR korte webverslagen van onderwerpen die in de plenaire vergadering van de Tweede Kamer aan de orde komen. Op verzoek en onder bepaalde voorwaarden verricht de DVR redigeer- en vertaalwerkzaamheden voor andere diensten. Verder markeert de DVR voor de videoapplicatie Debat Gemist, waarmee plenaire debatten van de Tweede Kamer kunnen worden teruggekeken.