De Dienst Analyse en Onderzoek (DAO) is per 1 september 2017 opgericht na een reorganisatie ter uitvoering van besluitvorming van het Presidium over het rapport van de Klankbordgroep Versterking Kennis- en Onderzoekspositie. De kenniscoördinatoren en informatiespecialisten van de DAO maken in een matrixorganisatie deel uit van de integraal werkende commissiestaven.

Kerntaak van de DAO is het vraaggericht structureren, ordenen, analyseren, duiden, presenteren van en adviseren over informatie om zo tot voor het parlementaire proces relevante kennis te komen. Activiteiten waar de DAO zich op richt zijn:

  • het inhoudelijk ondersteunen bij parlementair onderzoek;
  • het vervullen van de rol van kennismakelaar;
  • het ontsluiten, genereren, borgen en overdragen van kennis.