Dienst Analyse en Onderzoek

Kerntaak van de DAO is het vraaggericht structureren, ordenen, analyseren, duiden, presenteren van en adviseren over informatie om zo tot voor het parlementaire proces relevante kennis te komen. Activiteiten waar de DAO zich op richt zijn:

  • het inhoudelijk ondersteunen bij parlementair onderzoek;
  • het vervullen van de rol van kennismakelaar;
  • het ontsluiten, genereren, borgen en overdragen van kennis.