Evenementen Verantwoordingsdag: V-100 en Beweren en Bewijzen

Op maandag 23 mei 2022 vindt de V-100 plaats. De V staat voor verantwoording en het getal 100 staat voor de honderd mensen die worden uitgenodigd door de Tweede Kamer om de jaarverslagen van de ministeries kritisch te bekijken. Ditmaal zijn jonge wetenschappers uitgenodigd om hun denkkracht in te zetten. De V-100 maakt dit jaar deel uit van het tweedaagse evenement Beweren en Bewijzen – Ontmoeting tussen wetenschap en politiek op 23 en 24 mei. Tijdens déze bijeenkomst staan de wetenschappelijke onderbouwing van beleid en de wisselwerking tussen wetenschap en politiek centraal.

V-100: jonge wetenschappers controleren departementale jaarverslagen

De commissie voor de Rijksuitgaven van de Tweede Kamer organiseert op 23 mei 2022 de V-100. De V-100 is bedoeld om groepen uit de samenleving rechtstreeks te betrekken bij de controlerende taak van de Kamer. De deelnemers aan de V-100 bedenken aan de hand van vooraf geselecteerde thema's vragen over de jaarverslagen van de ministeries. Deze vragen kunnen dan door Kamerleden tijdens debatten worden voorgelegd aan bewindspersonen. Omdat dit jaar de V-100 onderdeel is van het kennisevenement ‘Beweren en Bewijzen’ heeft de Tweede Kamer ervoor gekozen om voor deze editie van de V-100 jonge wetenschappers uit te nodigen. Zij kijken met een wetenschappelijke bril kritisch naar de jaarverslagen.

De Tweede Kamer heeft voor de V-100 de volgende onderwerpen uit de jaarverslagen geselecteerd:

1.            Arbeidsmarkt

 • Krapte op de arbeidsmarkt
 • Arbeidsmarkt in de zorg

2.            Klimaatbeleid

 • Inzet op klimaat en klimaatfinanciering
 • Vergroening financiële markten

3.            Doelmatigheid toezicht en handhaving

 • Digitalisering (financieel) toezicht
 • Doelmatigheid en doeltreffendheid extra middelen (ministerie van Justitie en Veiligheid)

4.            Uitvoeringsorganisatie

 • Uitvoering Dienst Uitvoering Onderwijs
 • Financiering uitvoeringsorganisaties (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)

Kennisevenement Beweren en Bewijzen

Op maandagmiddag 23 en dinsdag 24 mei 2022 vindt het tweedaagse evenement ‘Beweren en Bewijzen – Ontmoeting tussen wetenschap en politiek’ plaats. Kamerleden gaan in gesprek met wetenschappers en vertegenwoordigers van andere kennisinstellingen over de waarde van wetenschap voor politiek en burger. Welke rol kan de wetenschap spelen in de versterking van de kennispositie van de Tweede Kamer, sluiten vraag en aanbod goed op elkaar aan, en hoe komen wetenschappelijke inzichten terug in het beleid en bij de burgers? Klik hier voor het programma van ‘Beweren en Bewijzen - Ontmoeting tussen wetenschap en politiek’.

Noot voor de redactie:

Journalisten zijn op maandag 23 en dinsdag 24 mei welkom om aanwezig te zijn bij de V-100 en bij het evenement Beweren en Bewijzen. Het programma van de V-100 is hieronder opgenomen. Lees hier het programma van het evenement Beweren en Bewijzen. Journalisten die aanwezig willen zijn dienen zich wel vooraf aan te melden via persvoorlichting@tweedekamer.nl.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het Persloket van de Tweede Kamer: persvoorlichting@tweedekamer.nl of 070-318 3003.

10.00u - 10.15u

 • Welkomstwoord en toelichting door Joost Sneller, voorzitter commissie voor de Rijksuitgaven
 • Toelichting op verantwoordingsonderzoek door Miranda Pirkovski, Directeur Algemene Rekenkamer

  Locatie: Max van der Stoelzaal

10.30u - 12.15u

 • Onderzoek jaarverslagen / formuleren vragen 1

  In aparte zalen ontvangen de deelnemers een introductie op het onderwerp en formuleren zij vragen over het thema waarvoor zij zijn uitgenodigd.

  Locatie: Donkerkamer – Zandtkamer – Kuyperkamer – Oudkamer – Schoutenkamer –Schaperkamer – Grenadierszaal – Tilanuskamer

13.00u - 15:30u

 • Onderzoek jaarverslagen / formuleren vragen 2

  Voortzetting en gelegenheid tot het stellen van vragen aan leden van de betreffende Kamercommissie.

  Locatie: Donkerkamer – Zandtkamer – Kuyperkamer – Oudkamer – Schoutenkamer –Schaperkamer – Grenadierszaal – Tilanuskamer

15:30u -16.00u

 • Afronding vragen

  Locatie: Max van der Stoelzaal

16.00u -17.00u

 • Deelnemers kunnen een deel van het evenement (Discussie Wetenschap en Politiek)

  via de livestream volgen.

  Locatie: Donkerkamer – Zandtkamer – Kuyperkamer – Oudkamer – Schoutenkamer – Schaperkamer – Grenadierszaal – Tilanuskamer

17.15u-17.45u

 • Aanbieding vragen V-100 aan de Kamer en toelichting door onderzoeker(s)

  Welkom door Kamervoorzitter Vera Bergkamp

  Reactie Barbara Joziasse, Collegelid Algemene Rekenkamer

  Dankwoord door Lammert van Raan, commissie voor de Rijksuitgaven

  Locatie: Plenaire zaal

17.45u

 • Fotomoment

  Locatie: Plenaire zaal