Tweede Kamer vraagt Nederlanders advies over klimaatbeleid

Iedere Nederlander kan dit voorjaar de Tweede Kamer adviseren over het klimaatbeleid. De commissie Economische Zaken en Klimaat houdt een Nationale Klimaatraadpleging.

Silvio, Raoul en Joris zitten naast elkaar aan tafel tijdens de lancering van de Nationale Klimaatraadpleging.
Kamerleden Silvio Erkens, Raoul Boucke en Joris Thijssen tijdens de lancering van de Nationale Klimaatraadpleging.

Adviseer de Kamer

In deze landelijke raadpleging krijgen deelnemers verschillende opties voor klimaatbeleid te zien en vervolgens moeten ze aangeven wat zij zelf zouden kiezen. Moet Nederland waterstof kopen uit het buitenland? Of is het beter om hier kleine kerncentrales te bouwen? En welke aanpassingen is iemand bereid zelf te maken om de planeet leefbaar te houden in de toekomst?

Waarden, zorgen en kansen

Klimaatverandering leidt steeds tot nieuwe keuzes en dilemma’s. De keuzes die nu gemaakt worden, hebben gevolgen voor iedereen die in Nederland woont en werkt. Deelnemers krijgen uitgebreid de mogelijkheid om hun keuzes te motiveren en te nuanceren. Dit levert een beeld op van hun waarden, zorgen en de kansen die zij zien. Tot en met 21 april kunnen alle Nederlanders de Tweede Kamer adviseren over klimaatbeleid.

Commissie voor Economische Zaken en Klimaat

De landelijke raadpleging is een initiatief van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat en is ontwikkeld door Populytics en de TU Delft. Commissieleden hebben meegedacht over het ontwerp van de raadpleging. De leden Raoul Boucke, Silvio Erkens en Joris Thijssen waren op 9 maart aanwezig bij de lancering van de Nationale Klimaatraadpleging en hebben samen met studenten als eersten deelgenomen aan de raadpleging.

Grootste uitdaging

Kamerlid Raoul Boucke (D66): “Het tegengaan van de gevaarlijke opwarming van de aarde is de grootste uitdaging van onze tijd. We hebben al stevige klimaatdoelen afgesproken. Nu is de beurt aan inwoners en volksvertegenwoordigers om samen te bespreken hoe we die omslag het beste kunnen maken.”

Sterkere stem

Kamerlid Silvio Erkens (VVD) noemt de raadpleging heel waardevol voor hemzelf als vertegenwoordiger van het volk: “Belangengroepen weten hun weg meestal wel te vinden naar Den Haag. Via de raadpleging krijgt ook de burger een sterkere stem. Bovendien worden de deelnemers tijdens de raadpleging goed geïnformeerd over het hele plaatje waardoor zij een gebalanceerde afweging kunnen maken over hoe zij een schoon, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem voor zich zien. Ik zie uit naar de resultaten!”

Klimaatverandering stoppen

Kamerlid Joris Thijssen (PvdA): “Mensen hebben dondersgoed door dat er snel actie ondernomen moet worden om verdere klimaatverandering te stoppen. Ik verwacht dat de gedeelde wijsheid van mensen die mee doen met de klimaatraadpleging zal laten zien dat zij in staat en bereid zijn om lastige keuzes te maken zodat iedereen de omslag naar een klimaatneutrale samenleving mee kan maken. Ik ben razend benieuwd wat eruit komt.”

De resultaten van het onderzoek worden voor de zomer verwacht. Lees hier meer over de Nationale Klimaatraadpleging.