Tijdelijke commissie Corona brengt werkbezoek aan Zuid-Limburg

De Tijdelijke commissie Corona legde op 11 januari haar tweede werkbezoek af in Maastricht. Leden van de commissie spraken met afgevaardigden van de gemeente Maastricht en de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en vertegenwoordigers van horeca- en ondernemersverenigingen. Ook gingen zij in gesprek met medewerkers van expertisecentrum ITEM. Tot slot brachten de leden een bezoek aan het academisch ziekenhuis.

V.l.n.r. Marijke van Beukering-Huijbregts (D66), Hilde Palland (CDA), Mariëlle Paul (VVD, fungerend voorzitter) en Pieter Omtzigt (Lid Omtzigt). Niet op de foto: Vicky Maeijer (PVV).

Coronabeleid in de grensregio

De commissie heeft voor Maastricht gekozen omdat in de regio Zuid-Limburg bij uitstek inzicht kan worden gegeven in de effecten van het Nederlandse coronabeleid en de gevolgen voor de grensregio, aangezien deze regio ook te maken had met het beleid van buurlanden Duitsland en België. Er was aandacht voor (het ontbreken van) grensoverschrijdende samenwerking en de verschillen in de coronamaatregelen op nationaal niveau. De commissieleden kijken terug op een boeiend en leerzaam werkbezoek. Betrokkenen deelden hun ervaringen en kennis met de Kamerleden en ondersteunende staf. Fungerend voorzitter Mariëlle Paul: "Tijdens ons bezoek aan Zuid-Limburg hebben betrokkenen met hun persoonlijke ervaringen ons goede inzichten gegeven in de extra uitdagingen in een grensregio. Niet alleen met betrekking tot de medische aspecten, maar ook de maatschappelijke en bestuurlijke kanten van de coronacrisis. Corona stopt niet bij de grens.”

Invloed van buurlanden

De regio Zuid-Limburg kenmerkt zich door een breed gemeenschapsleven. Dit had effect op de verspreiding van het coronavirus. Afgevaardigden van de veiligheidsregio en de gemeente Maastricht vertelden over de gevolgen van de coronamaatregelen in het grensgebied in Nederland en de twee buurlanden. Ook de effecten van het coronabeleid en de verschillen tussen de grensregio’s voor winkeliers en (horeca)ondernemers kwamen aan bod. Doordat de lockdowns in Nederland niet altijd gelijk liepen met de sluitingen in buurlanden Duitsland en België, verplaatsten mensen uit de grensgebieden zich over en weer naar buurlanden om te winkelen en uit eten te gaan. Een uiterste noodmaatregel was destijds de Belgische grensafsluiting.

Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) Maastricht

Expertisecentrum ITEM heeft analyses gemaakt van de grensoverschrijdende samenwerking tijdens de coronaperiode. Hieruit blijkt dat de samenwerking tekortschoot, met ernstige gevolgen voor de grensregio waar pendelen naar andere landen aan de orde van de dag was. Medewerkers van het expertisecentrum praatten commissieleden bij over de manieren waarop de maatregelen op nationaal niveau met elkaar botsten en de verschillen in het coronabeleid tussen Nederland, Duitsland en België.

Academisch ziekenhuis Maastricht Universitair Medisch Centrum Plus

In het Maastricht UMC+ ging de commissie in gesprek met artsen, verpleegkundigen en bestuurders en bezocht het laboratorium voor Medische Microbiologie. Ze spraken onder andere over het afschalen van operaties, het verplaatsen van patiënten en versnelde opleidingen voor IC-verpleegkundigen ten tijde van de coronacrisis.

Inzicht verkrijgen

Het werk van de tijdelijke commissie is erop gericht om te komen tot een onderzoeksvoorstel voor de opzet van een parlementaire enquête naar het verloop van de coronacrisis in Nederland. In deze fase staat het opbouwen van kennis centraal. Naast het inlezen in het coronadossier en informatie vergaren over de werkwijze van parlementaire enquêtes voeren de Kamerleden gesprekken met externe deskundigen. Werkbezoeken zijn ook onderdeel van deze fase om een goed beeld te krijgen van verschillende relevante aspecten van de coronacrisis. De commissie bracht eerder een bezoek aan de regio Noordoost-Brabant, lees hier het verslag van dat werkbezoek.

Commissieleden

De commissie bestaat uit de Kamerleden Mariëlle Paul (VVD, fungerend voorzitter), Marijke van Beukering-Huijbregts (D66), Vicky Maeijer (PVV), Hilde Palland (CDA), Pepijn van Houwelingen (FVD), Nicki Pouw-Verweij (JA21), Liane den Haan (Fractie Den Haan), Wybren van Haga (Groep Van Haga) en Pieter Omtzigt (Lid Omtzigt).

Lees meer

Lees meer over de Tijdelijke commissie Corona.