Stemmingen over Voorjaarsnota en verantwoordingsstukken

De Tweede Kamer stemt op donderdag 7 juli over de Voorjaarsnota en de verantwoordingsstukken van het kabinet over vorig jaar. Deze maken deel uit van een reeks stemmingen op de laatste vergaderdag voor het zomerreces. De stemmingen zijn live te volgen via deze website en de app Debat Direct.

Minister-president Mark Rutte, minister Sigrid Kaag en staatssecretaris Marnix van Rij voor aanvang van het debat over de Voorjaarsnota op 15 juni 2022.

Meevallers en tegenvallers

Het debat over de Voorjaarsnota is op dinsdag 5 juli afgerond met minister-president Mark Rutte, minister Sigrid Kaag (Financiën) en staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën). Dit gebeurt altijd kort voor het zomerreces. De minister van Financiën moet de Voorjaarsnota uiterlijk 1 juni bij de Kamer indienen. In het debat over de Voorjaarsnota wordt vooruitgekeken naar de Miljoenennota in september, waarmee de begroting voor het komende jaar wordt gepresenteerd. Meevallers, tegenvallers en beleidswijzigingen gedurende het begrotingsjaar leiden tot veranderingen in de lopende begroting. Deze worden verwerkt in de zogenoemde suppletoire begrotingswetten bij de Voorjaarsnota. Op 7 juli wordt er over alle suppletoire begrotingen tegelijkertijd gestemd.

Begrotingscyclus

Voorjaarsnota, Najaarsnota en Miljoenennota maken deel uit van het begrotingsproces van de Tweede Kamer. Ze hebben betrekking op het lopende (Voorjaarsnota en Najaarsnota) en het komende jaar (Miljoenennota). Het kabinet legt ook verantwoording af aan de Kamer over de begroting van het afgelopen jaar. Dat gebeurt op Verantwoordingsdag, de derde woensdag in mei. Dit jaar was dat op 18 mei. De stukken over 2021 zijn de afgelopen weken in de vaste Kamercommissies behandeld.

Verantwoording over vorig jaar

Aan het eind van het overleg besluit iedere betrokken commissie of decharge kan worden verleend. Dit betekent dat het kabinet niet langer verantwoordelijk is voor de rijksbegroting van het afgelopen jaar. De commissie voor de Rijksuitgaven verzamelt alle oordelen van de commissies over dechargeverlening en brengt in een brief advies uit aan de Kamer over de dechargeverlening voor het totale financiële beheer. De Kamer stemt op 7 juli over de totale dechargeverlening. Wanneer ook de Eerste Kamer heeft ingestemd, is het vorige begrotingsjaar definitief afgesloten.

Volg het live

Naar boven