Peter Oskam voorgedragen als Griffier Tweede Kamer

Het Presidium heeft op maandag 4 december 2023 de heer Peter Oskam voorgedragen voor benoeming tot Griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De Tweede Kamer stemt naar verwachting op dinsdag 12 december 2023 over de voordracht. Als de Kamer instemt, wordt Oskam op dinsdag 19 december 2023 beëdigd en vervult hij de functie van Griffier.

Zetels in de plenaire zaal van de Tweede Kamer.

Peter Oskam is sinds 4 januari 2016 burgemeester van het Zuid-Hollandse Capelle aan den IJssel. Eerder was hij lid van de Tweede Kamer namens het CDA (2012–2016). Oskam (1960) werkte bij de gemeentepolitie in Den Haag, was werkzaam als officier van justitie bij het Openbaar Ministerie in Rotterdam en was tussen 2006 en 2012 rechter in Den Haag en later vicepresident van de rechtbanken in Arnhem en Amsterdam. Hij studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam met als afstudeerrichting Nederlands recht. Tussen 1992 en 2004 floot hij wedstrijden in het betaalde voetbal. Hij is delegate voor de UEFA en waarnemer scheidsrechters voor de KNVB. Oskam volgt bij benoeming waarnemend Griffier Geert Jan Hamilton op.

Wat doet de Griffier?

De Griffier adviseert de Kamer, de Voorzitter en het Presidium over procedurele en staatsrechtelijke aspecten van de werkzaamheden van de Tweede Kamer. De Griffier is de hoogste ambtenaar van de Tweede Kamer en geeft leiding aan de ambtelijke organisatie van de Tweede Kamer. In het Reglement van Orde is een aantal taken en bevoegdheden direct aan de Griffier toegekend. Deze taken zijn omschreven in hoofdstuk zes van het Reglement van Orde.