Openbare verhoren enquête aardgaswinning Groningen afgerond

De zevende en laatste verhoorweek van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen vond plaats van 10 oktober tot en met 14 oktober. De komende maanden werkt de commissie aan haar onderzoeksrapport. Dit wordt naar verwachting in februari 2023 aan de Tweede Kamer aangeboden.

Openbaar verhoor van Jeroen Dijsselbloem tijdens de derde verhoorweek.

Eindrapport

In het eindrapport worden de bevindingen uit het bronnenonderzoek, de werkbezoeken, de besloten voorgesprekken, de gevorderde documenten en de openbare verhoren verwerkt. Ook trekt de commissie conclusies en doet zij aanbevelingen voor de toekomst. In de eerste verhoorweek, van maandag 27 juni tot en met vrijdag 1 juli, is een beeld ontstaan in hoofdlijnen van wat gaswinning voor Nederland heeft betekend. Tijdens de tweede verhoorperiode, die startte op maandag 29 augustus, werd dieper en in meer detail ingegaan op alle aspecten van de gaswinning, de schade en schadeafhandeling en de versterkingsoperatie. Het laatste openbare verhoor vond plaats op vrijdag 14 oktober. Commissievoorzitter Tom van der Lee: “Het is nu aan de commissie om alle bevindingen naast elkaar te leggen. Op basis daarvan komen we tot oordelen over het handelen van verantwoordelijken. We trekken conclusies en stellen aanbevelingen op waar het parlement en de regering mee aan de slag kunnen.”

  • Lees meer over de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen op de commissiepagina. Via deze pagina kunt u alle verhoren terugkijken.
  • Bekijk ook de video's waarin commissievoorzitter Tom van der Lee een toelichting geeft en terugblikt op de openbare verhoren. 

Grondig onderzoek

In een kleine zestig jaar is de aardgaswinning van succesverhaal verworden tot hoofdpijndossier. De aardgaswinning is een belangrijke rol gaan spelen in de Nederlandse energievoorziening en leverde Nederland ook veel extra inkomsten op. Maar de schaduwkanten, de aardbevingen en de vele gedupeerden in Groningen overheersen nu vaak het beeld. Hoe heeft het zover kunnen komen? De enquêtecommissie, geïnstalleerd op 9 februari 2021, doet grondig onderzoek naar al deze ontwikkelingen. De commissieleden zijn Tom van der Lee (GroenLinks, voorzitter), Judith Tielen (VVD, ondervoorzitter), Stieneke van der Graaf (ChristenUnie), Hülya Kat (D66), Barbara Kathmann (PvdA), Anne Kuik (CDA) en Peter Kwint (SP).

Waarheidsvinding en inzicht

Het doel van deze commissie is waarheidsvinding en het verkrijgen van inzicht in de besluitvorming over de aardgaswinning, de schadeafhandeling en de versterking in Groningen. Dit maakt het mogelijk te komen tot oordeelsvorming over een periode van zestig jaar en lessen te trekken. Zo draagt het werk van de commissie bij aan toekomstperspectief voor Groningen en de ontwikkeling van toekomstig beleid. 

Wat is een parlementaire enquête? 

Een parlementaire enquête is het zwaarste onderzoeksinstrument dat de Tweede Kamer tot haar beschikking heeft als zij zelf onderzoek wil doen. Dit maakt het mogelijk om schriftelijke inlichtingen en documenten bij betrokken organisaties te vorderen en getuigen en deskundigen onder ede te horen. Nederlandse staatsburgers die worden opgeroepen door de commissie, zijn verplicht te verschijnen.