Martin Bosma nieuwe Kamervoorzitter

Martin Bosma (PVV) is de nieuwe Voorzitter van de Tweede Kamer. In de tweede ronde van de verkiezingsprocedure kreeg hij 75 van de 146 geldig uitgebrachte stemmen.

Martin Bosma staat achter zijn spreekgestoelte en houdt de voorzittershamer omhoog.

De verkiezing van de nieuwe Kamervoorzitter werd op donderdag 14 december in de tweede ronde beslist. Bosma kreeg 75 van de 146 geldig uitgebrachte stemmen, Tom van der Lee (GroenLinks-PvdA) kreeg er 66 in deze ronde. Het PVV-Kamerlid haalde daarmee de benodigde meerderheid.

Eerste ronde

In de eerste ronde kreeg Bosma 71 stemmen en Van der Lee 61. Zij haalden daarmee geen van beiden een volstrekte meerderheid. Daarvoor waren 73 stemmen nodig, omdat er in die ronde 145 geldige stemmen werden uitgebracht. Er moest een nieuwe ronde plaatsvinden. 

Bosma is sinds 2006 lid van de Tweede Kamer. Na de verkiezingen van 2010 is hij ondervoorzitter geworden en lid van het Presidium. “Sindsdien heb ik ontelbare malen op ‘de stoel’ plaatsgenomen. Ik heb enorm veel debatten voorgezeten. Altijd ben ik erin geslaagd de Kamer in rustig vaarwater te houden”, schreef hij in zijn openbare sollicitatiebrief. 

Gedicht voorgedragen

De nieuwe Kamervoorzitter droeg zijn verkiezing op aan PVV-leider Geert Wilders. Bosma sloot af met het voordragen van het gedicht ‘Dagsluiting’ van Gerard Reve. 

Lees meer en kijk terug