Kennisevenement Beweren en Bewijzen

Wat is de wetenschappelijke onderbouwing van beleid? En wat is de wisselwerking tussen wetenschap en politiek? Deze vragen stonden centraal tijdens het kennisevenement ‘Beweren en Bewijzen - Ontmoeting tussen wetenschap, advies en politiek’ op 23 en 24 mei. Het evenement werd in samenwerking met Parlement en Wetenschap en andere kennisinstellingen georganiseerd in en rond de Tweede Kamer.

Waarde van de wetenschap

Tijdens het programma werd ingegaan op de waarde van de wetenschap voor politiek en burgers. Welke rol spelen wetenschap en advies in het parlementaire proces? Wat is de impact van onderzoek voor politiek en burger? En hoe staat het met het vertrouwen van burgers in instituties en wetenschap? Dergelijke vragen kwamen aan de orde. De bijeenkomst is geïnitieerd door de motie-Tielen uit juli 2019, die zegt dat wetenschappelijke kennis bijdraagt aan de effectiviteit van beleidskeuzes en dat het voor beleidsmakers en Kamerleden waardevol is om regelmatig kennis uit te wisselen.

Kijk terug

De tweedaagse bijeenkomst startte met een minisymposium op maandagmiddag 23 mei waar onder anderen Kamervoorzitter Vera Bergkamp en Ineke Sluiter, president van de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen (KNAW), spraken. Op dinsdag 24 mei waren er onder meer workshops over de kennisinstrumenten van de Tweede Kamer en vond er een debat plaats over het vertrouwen in instituties en wetenschap.

V-100 en Verantwoordingsdag

Een bijzonder onderdeel van Beweren en Bewijzen vormde de V-100, een bijeenkomst op 23 mei waarin jonge wetenschappers op uitnodiging van de Tweede Kamer met een wetenschappelijke bril kritisch naar de jaarverslagen keken. Beide activiteiten vonden plaats in het kader van Verantwoordingsdag, dit jaar op 18 mei. Dit is de dag waarop het kabinet verantwoording aflegt over het gevoerde beleid van het vorige jaar.

Programma

Maandag 23 mei, 15.30 - 17.00 uur (locatie: The Hague conference centre New Babylon)

Openingssessie: minisymposium Kennis is (tegen)macht

Gespreksleider: Jaap Jansen, parlementair journalist

Sprekers: Vera Bergkamp (voorzitter Tweede Kamer), Ineke Sluiter (president KNAW), Peter-Paul Verbeek (hoogleraar filosofie van mens en techniek), Judith Tielen (kamerlid VVD), Kees van der Staaij (fractievoorzitter SGP), Caroline van Ham (hoogleraar empirische politicologie) en Michiel Vols (hoogleraar openbare orde recht)

Dinsdag 24 mei, 9.00-17.35 uur (locatie: Tweede Kamer)

9.00-10.00 uur ontbijtshow: onderzoek en politieke impact

Gespreksleider: Kirsten van den Hul, oud kamerlid PvdA

Sprekers: Eppo Bruins (voorzitter AWTI, oud kamerlid CU), Ewout Irrgang (collegelid Algemene Rekenkamer, oud kamerlid SP), Roelien Kamminga (kamerlid VVD) en Julia Cramer (universitair docent wetenschapscommunicatie)13.00-13.45 uur lunchdebat: vertrouwen in instituties en wetenschap

Gespreksleider: Jeroen Heres, chief scientist Rathenau Instituut

Sprekers: Alexandra Vennekens en Anne-Floor Scholvinck (Rathenau Instituut), Marieke Koekkoek (kamerlid Volt) en Evert Jan Slootweg (kamerlid CDA)

Parallelle workshops: Kennisinstrumenten van de Kamer

14.00-15.00 uur workshop 1: wetenschapstoets monitoring klimaatbeleid

Gespreksleider: Joost Sneller, Kamerlid D66

Sprekers: Pieter Duisenberg (voorzitter UNL, oud kamerlid VVD), Gert Jan Kramer (hoogleraar duurzame energievoorziening) en Lammert van Raan Kamerlid PvdD (rapporteur wetenschapstoets)

14.00-15.00 uur workshop 2: parlementaire verkenning/committee inquiry.

The example of the select committees House of Commons (via Teams)

Gesprekleider: Laura Bromet, voorzitter commissie EUZA, kamerlid GroenLinks

Sprekers: Greg Clarck (Chair of the Science and Technology Committee, member conservative party) en Danielle Nash (Clerkc of the Science and Technology Committee)

16.30-17.35 uur inspiratielezing: goede beleidsvoornemens en briljante mislukkingen

Gespreksleider: Judith Tielen, kamerlid VVD

Sprekers: Paul Iske (hoogleraar open innovatie en business venturing) en Paul ’t Hart (hoogleraar bestuurskunde)17.35 uur afsluiting Beweren en Bewijzen door Judith Tielen