Kamerleden op verkiezingscampagne

De Tweede Kamer vergaderde op donderdag 26 oktober voor de laatste keer voor het verkiezingsreces. De komende weken gaan de Kamerleden hun politieke partijen ondersteunen bij de campagne voor de verkiezingen van 22 november.

Regenachtig stadsbeeld met in het midden een groot bord met verkiezingsposters. Links ervoor een fietser met een kind achterop.

Het was de laatste dag dat de Tweede Kamer in de huidige samenstelling debatteerde. Kamervoorzitter Vera Bergkamp stond met een kort woord stil bij dit moment na de stemmingen, aan het einde van de vergadering rond 4.30 uur. "Als ik terugkijk op de afgelopen periode dan kan ik alleen maar constateren, dat ondanks de verschillen van inzicht, er veel inhoudelijke en mooie debatten zijn gevoerd. Met respect voor elkaar. Daar ben ik trots op als Voorzitter", aldus Vera Bergkamp. 

Kiesraad stelt uitslag vast

Het verkiezingsreces duurt tot en met 22 november. In de twee weken na de verkiezingen is de Kiesraad bezig om de uitslag van 22 november precies vast te stellen en om te zetten naar zetelaantallen. Er zijn dan geen Kamervergaderingen. 

Afscheid 'oude' Tweede Kamer

In de 'oude' samenstelling komt de Kamer alleen op 5 december nog bijeen. Er wordt dan afscheid genomen van alle vertrekkende Kamerleden. Kamervoorzitter Vera Bergkamp spreekt voor iedere vertrekker een afscheidswoord.  De dag erna treedt de nieuw gekozen Kamer aan. Tijdens die eerste vergadering stellen de nieuwe Kamerleden een profielschets op voor de nieuwe Kamervoorzitter. Deze kiezen zij later uit hun midden.  

Lees en kijk terug

Verkiezingen volgen

Van stem naar zetel