Europese verkeersplannen

Het (eerste) Mobiliteitspakket bestaat uit voorstellen die onder andere gaan over sociale, financiële en duurzaamheidsaspecten van het wegverkeer. Het gaat bijvoorbeeld om de rust- en rijtijden van vrachtwagenchauffeurs, cabotage (bin­nen­lands ver­voer door bui­ten­land­se trans­por­teurs) en detachering in het wegverkeer, tolheffing en tolsystemen en  CO2-uitstoot van vrachtwagens. In het najaar volgt nog een tweede Mobiliteitspakket over duurzaamheid, tunnelveiligheid en gecombineerde transportmodaliteiten.

Afspraken Tweede Kamer en Brussel

De Tweede Kamer heeft bij vijf voorstellen uit dit eerste pakket een behandelvoorbehoud geplaatst. Dat houdt in dat de regering in Brussel pas kan meeonderhandelen als zij hierover informatieafspraken met het Nederlandse parlement heeft gemaakt. Dat is inmiddels gebeurd.  Daarnaast houdt de commissie voor Infrastructuur en Milieu een politieke dialoog (briefwisseling) met de Europese Commissie over deze voorstellen. 

Deelnemende Kamerleden

De volgende Kamerleden gingen maandag 10 juli 2017 mee op werkbezoek naar Brussel:

  • Stientje van Veldhoven (D66, delegatieleider)
  • Remco Dijkstra (VVD)
  • Barbara Visser (VVD)
  • Martijn van Helvert (CDA)
  • Rob Jetten (D66)
  • Cem Laçin (SP).