Debat over wijkverpleging en palliatieve zorg

Kamerleden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaan op woensdag 10 april met demissionair minister Conny Helder in debat over wijkverpleging en palliatieve zorg. Het commissiedebat is vanaf 10.00 uur te volgen via de livestream en Debat Direct.

Op de voorgrond een tafel met daarop een vaas bloemen en een kopje, erachter een rollator.

Op de agenda staat een Kamerbrief van 14 december 2023 over palliatieve zorg en geestelijke verzorging van mensen in de thuissituatie. Palliatieve zorg is zorg die gericht is op het voorkomen of verlichten van lijden voor mensen die niet meer beter worden en het verbeteren van de kwaliteit van leven door problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard tijdig te signaleren en behandelen. De palliatieve fase begint als genezing niet meer mogelijk is of als het levenseinde door kwetsbaarheid in zicht komt. 

Sterven op plek van voorkeur

"Vroegtijdige signalering van de laatste levensfase en de inzet van palliatieve zorg draagt positief bij aan de kwaliteit van leven van patiƫnten. Het leidt tot minder ziekenhuisopnames, minder overbehandeling en patiƫnten sterven vaker op de plek van hun voorkeur", schrijft de demissionair minister.

Wat is een commissiedebat?

In een commissiedebat vergadert de commissie met een minister of staatssecretaris. Kamerleden stellen vragen aan deze minister of staatssecretaris, die daar vervolgens op antwoordt. Een Kamerlid kan vragen het onderwerp van het commissiedebat te behandelen in de plenaire zaal: dat heet een tweeminutendebat. Tijdens het tweeminutendebat kunnen Kamerleden moties indienen.

Lees meer en volg het live