Commissiedebat : Wijkverpleging

De vergadering is geweest

10 april 2024
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 3 minuten

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C. Helder
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • Voorzitter
  M. Agema (PVV)
 • S.T.M. Hermans (VVD)
 • W. Paulusma (D66)
 • E. Slagt-Tichelman (GroenLinks-PvdA)
 • A.S. Joseph (NSC)
 • S.E.M. Dobbe (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Stand van zaken palliatieve zorg en geestelijke verzorging

  Te behandelen:

  Loading data