Debat over de opvolging van het rapport 'Ongekend onrecht'

De Tweede Kamer debatteert op 23 mei over de opvolging van het rapport 'Ongekend onrecht'. Dit rapport gaat over de problemen rond de fraudeaanpak bij de kinderopvangtoeslag. Minister-president Mark Rutte en staatssecretaris van Financiën Aukje de Vries (Toeslagen en Douane) komen hiervoor naar de Kamer. U kunt het debat vanaf 16.15 uur volgen via de livestream en de app Debat Direct.

In het rapport ‘Ongekend onrecht’ is in 2020 door de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag geconstateerd dat bij de fraudeaanpak van de kinderopvangtoeslag de grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden. Een vergissing bij een aanvraag werd al gauw als fraude gezien, waardoor duizenden ouders in de uitvoering ten onrechte zijn aangewezen als fraudeur. Daardoor moesten ze veel geld terugbetalen en soms kregen ze ook boetes opgelegd. Voor veel ouders leidde dat tot grote schulden. Op 17 mei heeft staatssecretaris De Vries nieuwe documenten openbaar gemaakt waaruit blijkt dat er 'onvoldoende is geluisterd naar kritische geluiden' van de Nationale Ombudsman om mensen te compenseren. 

Problemen versneld oplossen

Het kabinet wil de gedupeerden van de toeslagenaffaire zo snel mogelijk helpen, maar heeft minstens tot eind 2025 nodig om het traject voor de ouders grotendeels af te kunnen ronden. Het oplossen van de problemen waarin ouders door toedoen van de overheid terecht zijn gekomen, bleek een grote operatie voor het kabinet. Om te zorgen dat ouders zo snel mogelijk financieel kunnen herstellen, wil het kabinet dat proces versnellen. Als gevolg daarvan moet de dienstverlening aan (mogelijk) gedupeerden gerichter worden en het aantal contactmomenten naar beneden worden bijgesteld. Tijdens het debat staat de afhandeling van de toeslagenaffaire centraal. 

Lees meer en volg live

U kunt de bijbehorende stukken inzien. Het debat is vanaf 16.15 uur te volgen via de livestream van de Tweede Kamer en de app Debat Direct.